Logic4

Uitklapmenu (2.0) instellen voor de webshop

Op de webshop zijn verschillende menu’s in te stellen. Zo is het naast het ‘standaard’ menu op basis van de artikelgroepen ook mogelijk om zelf een menu in CMS te maken of een volledig uitklapmenu in te stellen. Over die laatste optie gaat deze handleiding.

Instellen menu

Het volledig uitklapbare menu is in te stellen door naar het tabblad ‘Website’ te gaan. Kies daar vervolgens voor ‘Webshop menu’s’ onder het kopje ‘Website’.

Doorloop de volgende stappen om een menu aan te maken:

 1. Dit is de interne naam voor het menu. In het geval van meerdere webshops is dit een belangrijk veld om te weten waar het menu wordt getoond.
 2. Het veld sleutel heeft op dit moment geen directe functie. Deze dient echter wel gevuld te worden omdat dit een verplicht veld is.
 3. Selecteer hier de gewenste taal.
 4. Alle webshops die zijn aangemaakt in de database worden hier getoond. Selecteer hier de webshop waarop dit menu getoond dient te worden. Dit kan slechts één webshop zijn.
 5. Geef hier de maximale diepte aan. Met diepte bedoelen hoeveel onderliggende artikelen er getoond mogen worden. Is er sprake van een artikelgroepenstructuur die zeer gedetailleerd is dan zal een diepte van 3 wenselijk zijn. Is er sprake van slechts een aantal artikelgroepen dan is 2 wellicht voldoende.

Aanmaken menuweergave

Er zijn drie verschillende opties mogelijk om een menu item weer te geven. Een menu item kan doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL.

Artikelgroep

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor een artikelgroep.
 2. Selecteer vervolgens de gewenste artikelgroep. Deze artikelgroep moet reeds aangemaakt zijn bij de artikelgroepen op het tabblad ‘Artikelen’. Alle onderliggende artikelgroepen die gekoppeld zitten aan de geselecteerde groep gaan ook mee.
 3. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de artikelgroep is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heel andere naam.
 4. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

CMS pagina

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor een CMS pagina.
 2. Selecteer vervolgens de gewenste (reeds aangemaakte) CMS pagina. Deze CMS pagina is aan te maken op het tabblad ‘Website’ en daar te kiezen voor ‘Content Management System’.
 3. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de CMS pagina is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heel andere naam.
 4. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

Instellen URL

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor URL.
 2. In het geval een URL dient hier niets geselecteerd te worden.
 3. Hier kan de gewenste URL worden opgegeven. Dat mag een verwijzing zijn naar een externe pagina maar ook naar een interne.
 4. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de CMS pagina is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heee andere naam.
 5. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

Menu activeren op de webshop

Nu alle stappen zijn doorlopen en het menu is aangemaakt dient het menu nog geactiveerd te worden op de webshop. Dat kan door het menu toe te voegen aan de betreffende paginaconfiguratie. 

Open vervolgens het Pagina configuratie overzicht en zoek de betreffende configuratie op. Als er nog geen pagina configuratie is aangemaakt voor een menu dan dient er een nieuwe aangemaakt te worden. Het menu zal in de meeste gevallen in de Next-regel1 of next-regel0 staan.

Open vervolgens de betreffende configuratie door linksboven te klikken op ‘Wijzigen’. Het volgende scherm opent zich dan:

 1. Kies bij type voor ‘Menu’.
 2. Bij Menu dient vervolgens het zojuist aangemaakte menu gekozen te worden. De (interne) naam van het menu wordt hier nu getoond.
 3. Bepaal vervolgens op welke devices het menu getoond moet worden.

Weergave menu op de webshop

Het onderstaande menu is een voorbeeld hoe het eruit kan komen te zien. In dit geval is er gekozen voor een diepte van 3. Alle artikelgroepen hebben sub artikelgroepen onder zich, waardoor je een mooi gevuld menu krijgt.

Let op: het menu bevat niet standaard de juiste styling. Deze dient nog opgemaakt te worden door onze designer. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de Servicedesk.

Mobiel menu aanmaken

Het is mogelijk om apart voor het mobiele menu zelf items toe te voegen. Om dit in te richten kun je onderstaande stappen volgen.

Ga hiervoor naar Websites overzicht:

Vervolgens open je het scherm en je selecteert je Webshop en kiest voor het tabblad “Menu”:
Hier heb je 2 opties.

 1. Het menu wordt getoond op mobiel volgens de artikelgroepen (de structuur is dan het zelfde als je menu op de Desktop). De maximale diepte is 2 lagen.
 2. Het menu wordt getoond aan de hand van je inrichting inzake Menu 2.0. Hier komen we later op terug.

Nadat je dit hebt ingericht kun je je menu gaan inrichten. Hiervoor ga je naar het scherm “Webshop menu’s”:

Je maakt een menu 2.0. aan (zoals hier eerder in deze handleiding is beschreven) en volgt de stappen om voor je mobiele pagina een apart menu aan te maken.

 1. Zoek je menu op. Als je deze nog niet hebt dan kun je deze aanmaken zoals in het begin van deze handleiding wordt uitgelegd.
 2. Selecteer je menu om deze verder in te richten
 3. Na het selecteren van je menu kies je voor wijzigen. Het “Webshop menu bewerken” scherm word geopend.
 4. Voeg middels deze knop items toe, wil je er één bewerken dan selecteer je het item en kies je voor “Bewerken”, wil je er één verwijderen dan kies je “Verwijderen” (Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt en al je onderliggende items worden ook verwijderd.
 5. Selecteer je type welke je wilt toevoegen (Artikelgroep, CMS of URL).
 6. Deze optie kun je gebruiken om aan te geven of je dit item terug wilt laten komen in je Mobiele menu of Desktop of beide (ligt er aan of je voor je Desktop pagina ook menu 2.0. gebruikt).

Om je menu te laten werken voor mobiel dien je de sleutel webshopmenu-mobiel te gebruiken. Deze voer je hier in:

Mocht je gebruik maken van een andere taal (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans) dan kun je dit menu ook taal specifiek inrichten. Je dient dan de taal op de gewenste taal te zetten en houdt rekening met het feit dat al je onderliggende items die je toevoegt aan dit menu ook dezelfde taal hanteren.

Op het moment dat je het menu hebt aangemaakt, de sleutel webshopmenu-mobiel ingevoerd hebt en de instelling Webshopmenu tonen in mobiel menu geactiveerd hebt is je menu voor de mobiele pagina actief.

In de praktijk ziet dit er als volgt uit:

Desktop

 1. Op de Desktop wordt het “Mobiele menu” hier aangeroepen.
 2. De Home button is niet te configureren
 3. De items die hier staan zijn te configureren middels de Menu 2.0 inrichting gecombineerd met de Webshopmenu-mobiel functionaliteit.
 4. Deze zijn niet te configureren via menu 2.0. Wel kan er via het CMS (Content Management Systeem) items aan toegevoegd worden. Gebruik hiervoor de sleutel menu-links in je aangemaakte CMS pagina.
 5. Afhankelijk of je gebruik maakt van Menu 2.0. of de artikelgroepen structuur wordt hier je normale artikelgroepen balk menu getoond. Deze staat dus los van je mobiele menu, tenzij je menu 2.0. voor zowel de Desktop als Mobiel het zelfde inricht. De items komen dan in beide menu’s voor. Maar je kunt hier dus van afwijken door voor het mobiele menu een eigen menu structuur in te richten.

Mobiel

Op de mobiele pagina word het menu op deze wijze weergegeven. Dit betreft het zelfde menu als op de Desktop.

Er kan dus gekozen worden voor Menu 2.0. inrichting of dat hier alle artikelgroepen worden getoond die ook in het normale menu staan van de Desktop pagina.

Hulp nodig bij de inrichting?

Kom je er bovenstaande stappen toch niet helemaal uit en wens je hulp bij de inrichting? Plan dan een moment met een consultant in om je hiermee verder op weg te helpen.
Stuur een mail naar help@logic4.nl met dit verzoek.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.