Logic4

Uitklapmenu (2.0) instellen voor de webshop

Op de webshop zijn verschillende menu’s in te stellen. Zo is het naast het ‘standaard’ menu op basis van de artikelgroepen ook mogelijk om zelf een menu in CMS te maken of een volledig uitklapmenu in te stellen. Over die laatste optie gaat deze handleiding.

Instellen menu

Het volledig uitklapbare menu is in te stellen door naar het tabblad ‘Website’ te gaan. Kies daar vervolgens voor ‘Webshop menu’s’ onder het kopje ‘Website’.

Doorloop de volgende stappen om een menu aan te maken:

 1. Dit is de interne naam voor het menu. In het geval van meerdere webshops is dit een belangrijk veld om te weten waar het menu wordt getoond.
 2. Het veld sleutel heeft op dit moment geen directe functie. Deze dient echter wel gevuld te worden omdat dit een verplicht veld is.
 3. Selecteer hier de gewenste taal.
 4. Alle webshops die zijn aangemaakt in de database worden hier getoond. Selecteer hier de webshop waarop dit menu getoond dient te worden. Dit kan slechts één webshop zijn.
 5. Geef hier de maximale diepte aan. Met diepte bedoelen hoeveel onderliggende artikelen er getoond mogen worden. Is er sprake van een artikelgroepenstructuur die zeer gedetailleerd is dan zal een diepte van 3 wenselijk zijn. Is er sprake van slechts een aantal artikelgroepen dan is 2 wellicht voldoende.

 

Aanmaken menuweergave

Er zijn drie verschillende opties mogelijk om een menu item weer te geven. Een menu item kan doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL.

Artikelgroep

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor een artikelgroep.
 2. Selecteer vervolgens de gewenste artikelgroep. Deze artikelgroep moet reeds aangemaakt zijn bij de artikelgroepen op het tabblad ‘Artikelen’. Alle onderliggende artikelgroepen die gekoppeld zitten aan de geselecteerde groep gaan ook mee.
 3. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de artikelgroep is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heel andere naam.
 4. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

CMS pagina

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor een CMS pagina.
 2. Selecteer vervolgens de gewenste (reeds aangemaakte) CMS pagina. Deze CMS pagina is aan te maken op het tabblad ‘Website’ en daar te kiezen voor ‘Content Management System’.
 3. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de CMS pagina is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heel andere naam.
 4. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

Instellen URL

 1. Selecteer hier het gewenste type. Dus doorlinken naar een artikelgroep, naar een CMS pagina of naar een vrij te kiezen URL. In dit geval is gekozen voor URL.
 2. In het geval een URL dient hier niets geselecteerd te worden.
 3. Hier kan de gewenste URL worden opgegeven. Dat mag een verwijzing zijn naar een externe pagina maar ook naar een interne.
 4. Hier kan de gewenste naam worden ingegeven. De naam van de CMS pagina is dus niet leidend, er kan gekozen worden voor een heee andere naam.
 5. De sortering bepaalt de volgorde in het menu. Nummer 1 staat altijd vooraan, daarna nummer 2, etc.

Menu activeren op de webshop

Nu alle stappen zijn doorlopen en het menu is aangemaakt dient het menu nog geactiveerd te worden op de webshop. Dat kan door het menu toe te voegen aan de betreffende paginaconfiguratie. 

Open vervolgens het Pagina configuratie overzicht en zoek de betreffende configuratie op. Als er nog geen pagina configuratie is aangemaakt voor een menu dan dient er een nieuwe aangemaakt te worden. Het menu zal in de meeste gevallen in de Next-regel1 of next-regel0 staan.

Open vervolgens de betreffende configuratie door linksboven te klikken op ‘Wijzigen’. Het volgende scherm opent zich dan:

 1. Kies bij type voor ‘Menu’.
 2. Bij Menu dient vervolgens het zojuist aangemaakte menu gekozen te worden. De (interne) naam van het menu wordt hier nu getoond.
 3. Bepaal vervolgens op welke devices het menu getoond moet worden.

Weergave menu op de webshop

Het onderstaande menu is een voorbeeld hoe het eruit kan komen te zien. In dit geval is er gekozen voor een diepte van 3. Alle artikelgroepen hebben sub artikelgroepen onder zich, waardoor je een mooi gevuld menu krijgt.

 

Let op: het menu zal er niet direct netjes uitzien. Vaak dient deze nog opgemaakt te worden door onze designer. Hier kunnen kosten aan verbonden zitten. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met afdeling klantgeluk.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met de Servicedesk door een e-mail te sturen naar help@logic4.nl
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.