Logic4

Product bewerkingen

Deze handleiding is bedoeld voor Logic4 gebruikers die gebruik willen maken van de product bewerkingen. Product bewerkingen kunnen worden toegepast op producten die bewerkt kunnen worden zonder dat hier voorraad voor aanwezig hoeft te zijn.

Voordat de backoffice geconfigureerd kan worden willen wij u attenderen op de terminologie die wordt gehanteerd in deze handleiding. Onderstaande zijn de belangrijkste termen die gebruikt worden.

Artikelbewerking
Dit is een mogelijke bewerking op een artikel. Denk hierbij aan het bedrukken of borduren van een broek. Hierin zijn bedrukken en borduren allebei een artikelbewerking.

Artikelbewerking – dimensies
Om deze term uit te leggen nemen we de artikelbewerking “bedrukken”. Bij het bedrukken van een broek kun je, doormiddel van dimensies, de klant de hoogte een breedte van het te bedrukken oppervlak laten bepalen.

Artikelbewerkingsgroep
Om het overzicht te behouden en het samenstellen van een bewerkingstemplate makkelijker te maken, zijn er artikelbewerkingsgroepen. Bij de term artikelbewerking, spraken we over de bewerkingen bedrukken en borduren. Deze zouden geplaatst kunnen worden onder een artikelbewerkingsgroep genaamd “Personalisatie”.

Bewerkingstemplate
Een bewerkingstemplate is de samenstelling van artikelbewerkingen waaruit een klant kan kiezen. Daarbij kan een bewerkingstemplate aan meerdere artikelen tegelijkertijd gekoppeld zijn.

Backoffice

Om onduidelijkheden te voorkomen attenderen wij u nogmaals op de benoemde terminologie in de inleiding.

De eerste stap die genomen moet worden is het aanmaken van een artikelbewerkingsgroep. Dit zal gevolgd worden met het aanmaken van artikelbewerkingen en ten slot het samenstellen van een bewerkingstemplate. Deze opties zijn te vinden onder het tabblad “Artikelen” en vervolgens vindt u een groep genaamd “Product bewerkingen inrichten”. Zie onderstaand screenshot.

Artikelbewerkingsgroep

De eerste stap is het aanmaken van een artikelbewerkingsgroep. U kunt een nieuwe artikelbewerkingsgroep aanmaken vanuit het scherm “Artikelbewerkingsgroepen”, te vinden onder de groep “Product bewerkingen inrichten” zoals hierboven genoemd.

Bij het aanmaken beschikt u over drie invoervelden: naam, naam op website en extra info. Vul deze velden in met de gewenste gegevens. Onderstaande een korte toelichting waar de velden terugkomen.

 1. Naam: dit is de naam die intern door het systeem gebruikt wordt.
 2. Naam op website: dit is de naam die getoond wordt op uw webshop.
 3. Extra info: hier kunt u belangrijke informatie voor uw klant ingeven. Dit wordt als extra informatie getoond op uw shop.

Artikelbewerkingen

De artikelbewerkingen kunt u aanmaken vanuit het scherm “Artikelbewerkingen overzicht”. In het scherm vindt u onderstaande velden. Per veld wordt omschreven welke functie deze heeft. De nummers verwijzen naar de nummers in onderstaand screenshot.

 1. Bewerkingsgroep: dit is de artikelbewerkingsgroep waar de artikelbewerking bij hoort.
 2. Interne naam: deze naam wordt door het hele systeem gebruikt zodat er onderscheid kan worden gemaakt tussen bewerkingen.
 3. Naam op website: de naam die getoond moet worden op de website
 4. Info: dit is extra informatie voor uw klant
 5. Bestand uploaden op website: als u deze optie aanzet, wordt de gebruiker verplicht om een afbeelding te uploaden.
 6. Icoon: dit is het icoon dat wordt weergegeven op uw Next webshop tijdens het configureren.
 7. Staffels: Hier kunt u staffels toevoegen. Let op! De prijs is een meerprijs op de basiswaarde van het artikel.
 8. Dimensies: Hier kunt u de dimensies creëren voor uw bewerking. Voor verduidelijking van dimensies verwijzen wij u naar de inleiding van deze handleiding.

Bewerkingstemplates

Ten slot moet u nog bewerkingstemplates aanmaken. Dit is te vinden op dezelfde locaties als voorgaande onderdelen. Zoals in de inleiding uitgelegd, is een bewerkingstemplate de samenstelling van artikelbewerkingen waaruit een klant moet kiezen.

Voor deze handleiding hebben wij een alvast het e.e.a. voorbereid. Zo hebben wij drie artikelbewerkingsgroepen aangemaakt: personaliseren, positie en kleuren. Deze artikelbewerkingsgroepen zijn gevuld met mogelijke bewerkingen.

In figuur 4 ziet u het scherm voor het samenstellen van de bewerkingstemplate. Hierin zijn de volgende onderdelen te vinden:

 1. Templatenaam: de naam die intern gebruikt wordt.
 2. Artikelbewerkingsgroep toevoegen: door een keuze te maken in de selectiebox en vervolgens op toevoegen te klikken, wordt de hele artikelbewerkingsgroep in geladen.
 3. Multi-select: dit geeft aan of de klant uit alle drie de bewerkingen mag kiezen. Als deze uit staat mag de klant maar één bewerking kiezen.
 4. Bewerken: door op deze knop te klikken opent er een nieuw scherm. Dit scherm biedt de mogelijkheid om onder de artikelbewerking nieuwe artikelbewerkingen toe te voegen. Voorbeeld: Onder de artikelbewerking “bedrukken” zou u bijvoorbeeld de mogelijkheid willen geven aan uw klant om de positie te bepalen. Dus door op de knop bewerken te klikken kunt u de artikelbewerkingsgroep “positie” toevoegen.

Daarnaast is er een tabblad “Artikelen” (zie onderstaand screenshot). Hier kunt u alle artikelen koppelen die met de zojuist geconfigureerde bewerkingstemplate moeten worden geconfigureerd op uw Next webshop.

Bewerkingsinzage

Wanneer er een artikel met een bewerking wordt besteld, kunt u dit zien op de “Order”. Op de orderregel zal de kolom “Artikel bewerking” gevuld zijn met de “Info”-knop.

Wanneer u op deze knop heeft geklikt, zal de bewerkingsinformatie worden getoond in het “Artikelbewerking informatie”-scherm.

 1. Bewerkingspad: de geselecteerde bewerking. In het onderstaande voorbeeld is er gekozen voor: bedrukken, aan de achterkant van het linkerbeen, in één kleur. De dimensies worden hier ook weergegeven op regels waar dit van toepassing is.
 2. Eigenschappen: de geselecteerde afbeelding, wanneer deze benodigd/toegevoegd is.

Product specificaties -Bewerkingsinzage

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
1

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.