Logic4

Periodeomzet per debiteur

Op het tabblad ‘Rapportage’ is het mogelijk om per debiteur inzichtelijk te maken wat de omzet is geweest per periode. Dit rapport is een verlengde van de rapporten op het tabblad ‘Administratie’. Het is mogelijk om dit rapport voor slechts één debiteur te draaien maar ook voor een gehele selectie. De periodeomzet wordt samengesteld op basis van orderregels met een in het systeem bekend artikel. Zaken losse losse orderregels en/of transportkosten worden hier niet in meegenomen. Het rapport bevat de volgende velden die gebruikt worden:

  • Periode 1 t/m 12: Hier kunnen alle gewenste periodes in worden gegeven. Iedere periode krijgt een eigen kolom. Dit kan een week, maand, kwartaal of jaar zijn. De twee knoppen naast de periode ‘3 jaar’ en ’12 maanden’ vullen in een keer de periode velden. De benaming van de knoppen geeft aan voor welke termijn dit gedaan wordt.
  • Debiteurnr: hier kan een specifiek debiteurennummer opgegeven worden. Als dit veld leeg wordt gelaten worden alle debiteuren gepakt.
  • Artikelgroepen: Bij de artikelgroepen kun je aangeven welke artikelgroepen moeten worden meegenomen bij de berekening. Hier kan bijvoorbeeld gekozen worden om voor alleen een bepaalde artikelgroep de omzetgegevens te laten zien. Als er een ‘+’ teken voor de groep staat is deze nog verder uit te klappen.
  • Zichtbare grid in de kolommen: per debiteur en periode worden kolommen weergegeven. Hoeveel kolommen er weergegeven moeten worden kan hier ingesteld worden. Iedere kolom geeft een bepaalde waarde weer op basis van de debiteur en periode.

De uitkomst die tenslotte wordt getoond bij ‘Gegevens’ kan worden geëxporteerd naar Excel middels de knop ‘Export’ rechtsboven in het scherm.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.