Logic4

Opvragen openstaande postenlijst debiteuren & crediteuren

Als ondernemer is het van groot belang om te weten welke verkoop- en inkoopfacturen er nog openstaan en bij welke debiteur(en) en crediteur(en) dat is. Binnen Logic4 is het mogelijk om deze overzichten te draaien en daar binnen te filteren zodat het gewenste overzicht naar voren komt. Om de vensters van de openstaande posten voor debiteuren en crediteuren grotendeels overeenkomen worden beide meegenomen in dit artikel. Als voorbeeld hebben we het venster van de debiteuren gepakt. De openstaande posten kunnen worden gevonden op het volgende tabblad:

Openen van de openstaande postenlijst

Nadat de openstaande posten zijn geopend en er direct wordt gekozen voor ‘zoeken’ zonder het instellen van filters worden alle huidige openstaande facturen getoond. Het volgende overzicht zal dan verschijnen:

In het bovenstaande overzicht zijn bovenin allerlei filters toegevoegd zodat er heel specifiek een selectie gemaakt kan worden. Hieronder worden de knoppen en filters toegelicht:

Inzien: als er een factuurregel wordt geselecteerd kan met deze knop de betreffende order of factuur worden geopend.
Betaalnotitie: middels deze knop kan bij een factuur een notitie worden gemaakt. Deze zal vervolgens in de kolom ‘betaalnotitie’ (achteraan) worden getoond in de betreffend regel
Relatienummer: vul hier het relatienummer in om specifiek de openstaande facturen van één klant te zoeken.
Datum t/m: geef hier de periode in waar tussen u de facturen wilt zoeken. Bijvoorbeeld 01-01-2017 t/m 31-12-2017.
Dagen overschreden: hier kan een selectie worden gemaakt van facturen na een bepaald aantal vervallen dagen. Bijvoorbeeld 14 dagen.
Orders/Facturen: het is mogelijk zowel orders als facturen te laten zien. Meest gangbaar zijn de facturen. Op het moment dat van een order een factuur is gemaakt zal die betreffende order niet meer getoond worden in het overzicht.
Email: stuur de betreffende relatie direct een mail met zijn of haar openstaande facturen.
Wegboeken: hiermee kan een openstaande factuur worden afgeboekt. Bijvoorbeeld bij een faillissement.
Afletteren: hiermee kan een debet en credit factuur met elkaar worden vereffend.

Nieuw: middels deze knop wordt voor de geselecteerde factuur een nieuwe herinnering aangemaakt.
Overzicht: hiermee wordt het herinneringen overzicht geopend.

Vervolgens is het mogelijk om een diepere selectie te maken. Als de filters op de tweede regel niet zichtbaar zijn moet er op het ‘+’ teken worden geklikt. In het voorbeeld staat daar een ‘-‘ teken omdat de filters zijn uitgeklapt. De volgende filters worden zichtbaar:
Relatienaam: indien het nummer onbekend is kan er ook op naam worden gezocht van de betreffende relalatie.
Referentie: dit is de referentie die aan een order of factuur meegegeven kan worden. Hier kan ook op gefilterd worden.
Bedragen tussen: om specifiek te kunnen filteren op het openstaande bedrag van een factuur.
Betalingen verwerkt t/m.: dit is een heel belangrijk filter. Als er bijvoorbeeld bij Datum t/m wordt gekozen voor de data 01-01-2016 t/m 31-12-2016 dan moeten de betalingen ook maximaal verwerkt worden t/m 31-12-2016. Dit betekent dat het bankafschrift van 31-12-2016 mee wordt genomen maar het afschrift van 01-01-2017 niet meer. Dat moet ook niet want stel dat op dat afschrift betalingen staan van facturen tussen 01-01-2016 en 31-12-2016 dan geeft dat een vertekend beeld. Ik wil namelijk de openstaande verkoopfacturen zien op 31-12-2016. Dan moet er ook rekeningen worden gehouden met betalingen t/m 31-12-2016 en niet op een latere datum.

Vervolgens kan er nog gefilterd worden op specifieke betaalmethodes, verzendmethodes, filialen of statussen. Onderaan het venster worden de totalen weergegeven. Hier vind je het totale openstaande bedrag op de geselecteerde datum.

Openen van de openstaande postenlijst en deze gegroepeerd laten weergeven

In het voorbeeld hierboven is per factuur aangeven welk bedrag er openstaat. Dit kan leiden tot een lange lijst met facturen. Om die reden is het ook mogelijk om per debiteur of crediteur te laten zien wat er openstaat. Dat kan door bovenin te kiezen voor het vinkje ‘Gegroepeerd weergeven’. Het volgende overzicht zal dan getoond worden:

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
3

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.