Logic4

Magazijn app

Logic4 introduceert de ‘Magazijn app’, dé app waarin meerdere apps zijn gecombineerd. De app is voor verschillende doeleinden te gebruiken, dit voor het binnenboeken van voorraad tot aan goederen uitleveren naar de klant. De magazijn app kent de volgende disciplines:

 • Batch-picking
 • Inkoopleveringen
 • Voorraadverplaatsingen
 • Voorraadcontrole’s
 • PutAway van voorraad
 • Productinformatie
 • Inkooporder

De app is geïnstalleerd en getest op meerdere Android PDA’s. Van de volgende modellen kan gegarandeerd worden dat de app te gebruiken is; Zebra TC51, Zebra MC3300 en NewLand NLS-MT90. Voor high performance wordt geadviseerd de nieuwe Zebra scanners te gebruiken. Uw magazijn moet voorzien zijn van voorraadlocatie labels van Logic4 om gebruik te maken van de apps. Bent u niet zeker of uw bedrijf deze labels gebruikt? Neem dan voor de zekerheid even contact op met uw consultant. Hoe de app in productie kan worden genomen of om te kijken in hoeverre dit aansluit bij uw processen leest u hieronder.

Batch-picking

Het batch-picking faciliteert het gemak van orders snel en efficiënt picken. Het is afhankelijk van uw eigen werkprocessen op welke wijze de verkooporders worden klaargezet om gepickt te worden. Of de huidige processen nog aansluiten kan besproken worden met de vaste consultant. Dit is mogelijk een goed moment om alle processen nog eens goed onder de loep te nemen. Het is namelijk van belang dat het orderproces zo efficiënt mogelijk is ingericht. Op welke wijze een order wordt klaargezet laten wij in deze dan ook buiten beschouwing, het orderproces begint zodra de pickbon wordt ‘geprint’. Zodra de knop ‘Pickbon printen’ wordt gebruikt zal de betreffende pickbon beschikbaar worden in de pick app, ongeacht of er daadwerkelijk een pickbon fysiek is geprint. Printen staat namelijk gelijk aan het aanmaken van de pickbon. Belangrijk: Controleer of het juiste magazijn en/of zone correct is gekoppeld. Dit is te vinden onder ‘Instellingen’ in de Magazijn app.

Werkwijze orders picken:

 1. Indien de pickbon is klaargezet (lees: ‘geprint’) kan deze gevonden worden in de app. Dit kan door de pickbon handmatig te selecteren met de knop ‘Selecteer bon(nen)’.
 2. Nadat de pickbon is opgehaald wordt het ordernummer getoond. Indien deze correct is, klik op ‘Selecteer’. Mocht een andere medewerker bezig zijn met de betreffende pickbon, zal de app hier een melding van tonen. Indien gewenst kan er doorgegaan worden met het picken.
 3. De picklijst wordt opgehaald, de artikelen worden eerst in lijstweergave getoond. Er kan voor gekozen worden om het artikel op detailniveau te tonen. Dit kan door het artikel ingedrukt te houden. De app zal het aantal te picken artikelen tonen inclusief de locatie(s) waar het betreffende artikel ligt. Indien er meer artikelinformatie gewenst is kan de afbeelding van het artikel geselecteerd worden. Hierna worden afbeeldingen, voorraad op verschillende locaties en leveranciersinformatie getoond.
 4. Per artikel dient allereerst de locatie gescand te worden, zodat het systeem weet waar het artikel van moet worden afgeboekt. Scan vervolgens het betreffende artikel. Indien het artikel correct gescand is zal het aantal worden opgehoogd, bij een hoog te scannen aantal artikelen kan de “+” knop worden ingehouden. Hierdoor wordt het aantal aangevuld tot het maximum.
 5. Zodra het aantal artikelen in combinatie met de juiste voorraadlocatie is gescand, kan met de knop ‘Volgende’ het eerstvolgende artikel worden opgehaald. Herhaal vervolgens stap 4 en 5 totdat de gehele pickbon is afgewerkt. Nadat de gehele order is gelopen wordt met de knop ‘Afronden’ bevestigd dat de order is afgerond. Kies vervolgens ‘Verwerken’ om de order klaar te zetten. Let op: Bij het verwerken van een pickbon kun je aangeven om hoeveel colli het gaat. Dit is per pickbon aan te geven. De volgende pickbon kan worden geselecteerd, zie stap 1 van deze instructie.
 6. Om de pickbonnen vervolgens te verwerken moet de knop ‘Pickbon verwerk service’ gebruikt worden. Bij het activeren van de verwerk service worden alle bijbehorende pakbonnen en verzendlabels geprint. Indien er een verzendbevestiging is ingericht, zal deze tegelijkertijd worden verzonden. Wanneer de ‘pickbon verwerk service’ geopend is, zal deze om de 1 a 2 minuten kijken of er nieuwe pickbonnen zijn om verwerkt te worden.

Inkoopleveringen

Een inkooplevering staat gelijk aan het binnenboeken van voorraad naar aanleiding van een inkooporder. Als er een inkooporder is geplaatst bij een leverancier en is geleverd, kan de levering via deze app worden gecontroleerd en binnengeboekt worden. Er zijn meerdere manieren om een inkooporder te plaatsen, het genereren van een automatisch inkoopadvies kan via het ‘inkoop advies’. Voor meer informatie over het generen van een inkoopadvies, klik hier.

Werkwijze verwerken inkooplevering:

 1. Bij het binnenboeken van een inkooporder kan er op basis van filiaal en leverancier gezocht worden. Mocht het inkoopnummer bekend zijn, kan dit ook rechtstreeks worden ingevoerd.
 2. De regels van de inkooporder worden geladen, deze worden overgenomen zoals de inkooporder ook richting de leverancier is verzonden. De goederen die zijn binnengekomen kunnen gecontroleerd worden door middel van scannen. Het is ook mogelijk om de aantallen handmatig op te hogen. Het scannen van artikelen kan zowel op artikelniveau als ompakking.
 3. Indien de levering is gecontroleerd wordt middels de knop ‘Inkooplevering aanmaken’ de bijbehorende inkooporder gesloten en voorraad bijgeboekt. Het systeem zal een voorstel doen per artikel waar het moet komen te liggen in het magazijn. Dit gebeurt op basis van de default picklocatie op artikelniveau. Binnen de app kan hiervan worden afgeweken.
 4. Mogelijke aanvulling hierop is de Putaway app. Informatie hierover is te vinden verderop in dit artikel.

Voorraadverplaatsingen

Als een artikel verplaatst dient te worden van voorraadlocatie A naar voorraadlocatie B, biedt de voorraadverplaatsing app uitkomst. De app is gemakkelijk in gebruik en kan als volgt gebruikt worden:

 1. Scan eerst de ‘Van’ locatie (waar het artikel momenteel ligt) of scan eerst het artikel, de volgorde maakt hierin niet uit. Nadat het gekozen artikel in combinatie met de voorraadlocatie is gescand, wordt de focus gelegd op de ‘Naar’ locatie. Belangrijk: Om te zien welk veld er gebruikt wordt, moet er gekeken worden naar de locatie die begint met ” * “.
 2. Controleer de gegevens en selecteer ‘Verwerk’. De voorraad is dan verplaatst. De verplaatsing is vervolgens te zien in de voorraadmutatie van het artikel.
 3. Tevens is het mogelijk om de standaard pick-locatie voor het magazijn in te stellen naar de nieuwe locatie voor een specifiek artikel. Om deze locatie ‘om te catten’, dient de regel lang-ingedrukt te worden en het vinkje “Standaard picklocatie omcatten” aan te vinken.

Voorraadcontrole

Een georganiseerd magazijn heeft haar voorraad op orde. Via de voorraadcontrole app kan er gemakkelijk gecontroleerd worden of de technische voorraad correct in het systeem staat. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment de voorraad te controleren, binnen de app is dit op voorraadlocatie niveau geregeld. Tevens zijn voorraadcontroles uit het verleden te bekijken in de app.

De voorraad kan als volgt gecontroleerd worden:

 1. Selecteer of scan de voorraadlocatie.
 2. De artikelen die op de locatie zouden moeten liggen worden getoond. Houd de artikelregel lang ingedrukt om artikelinformatie op te vragen.
 3. Voer de controle per artikel uit. Dit kan door middel van scannen of handmatig ophogen via “+”. Nadat alle artikelen zijn gecontroleerd kan de controle middels ‘Verwerken’ worden afgerond.
 4. Om de telling af te ronden kan de reeds aangemaakte voorraadcontrole geopend worden via het ‘voorraadcontrole overzicht’ in Logic4 Desktop. Open de voorraadcontrole, voer mogelijk een laatste controle uit en selecteer ‘Verwerken’. Vanaf dit moment worden alle voorraadmutaties verwerkt in de backoffice en is de voorraad up-to-date.

PutAway app

De PutAway app wordt gebruikt bij een tijdelijke ‘opslag’ locatie, alle binnenkomende artikelen worden op dezelfde locatie geboekt. Vervolgens wordt er op een later moment bepaald waar de artikelen behoren te liggen. Deze manier van magazijnbeheer wordt gebruikt zodra er bijvoorbeeld geen capaciteit is om de inkooplevering te controleren, maar u wel alvast de voorraad wil bijboeken. Het bijboeken van voorraad heeft namelijk het voordeel dat bestaande reserveringen op verkooporders worden bijgewerkt en de voorraadweergave op de webshop weer correct is.

Werkwijze tijdelijke voorraadlocatie:

 1. Scan de ‘PutAway’ locatie. Wanneer het magazijn waarop de scanner is ingesteld een standaard inkooplevering locatie heeft, zal deze automatisch ingeladen worden.
 2. De lijst met artikelen die op de betreffende locatie liggen wordt getoond. Houd het gekozen artikel lang ingedrukt om verder te gaan.
 3. Detailgegevens van het artikel worden getoond, onderin het scherm is te zien waar de rest van de artikelen liggen. Bepaal waar het artikel mag liggen en scan de bijbehorende voorraadlocatie. Geef als laatst aan hoeveel u er wenst te verplaatsen. Dit kan een voorraadlocatie zijn waar al bestaande voorraad aanwezig is of een ‘lege’ voorraadlocatie. Selecteer ‘Volgende’ om naar het volgende artikel te gaan.
 4. Herhaal stap 3 totdat alle artikelen op de gewenste plekken liggen in het magazijn. Om terug te gaan naar het overzicht dient ‘naar lijst’ te worden geselecteerd. Het aantal per artikel dat verplaatst wordt staat weergegeven in de middelste kolom.
 5. Selecteer ‘Verwerk’ en de voorraad is bijgeboekt op de daartoe aangegeven locaties.

Belangrijk: Deze werkwijze vergt enige inrichting, raadpleeg uw consultant om te controleren of dit aansluit op uw huidige processen. 

Productinformatie app

Een verborgen functie is het ophalen van productinformatie, zodra een nog onbekend artikel ergens in het magazijn ligt kan dit artikel gescand worden. De app toont vervolgens artikelgegevens zoals een afbeelding, voorraadlocaties en leveranciersinformatie. Deze functie is te gebruiken door in het hoofdscherm een artikel te scannen, het artikel wordt vervolgens getoond.

Vanuit verschillende detail-weergaven in de app kan dit scherm ook geopend worden. Dit kan gedaan worden door bij het artikel op het informatie-bolletje te klikken.

Inkooporder app

De inkooporder app is nu ook beschikbaar. Deze app zorgt er voor dat er een inkooporder wordt aangemaakt. Deze kun je dan verder verwerken via Logic4 Desktop.

Het is dus niet mogelijk om ook daadwerkelijk de bestelling te plaatsen. Deze controle dient altijd uitgevoerd te worden in de backoffice.

Overige informatie

Om de app goed te laten werken op uw device, zullen enkele instellingen goed ingesteld moeten worden. Per type apparaat zijn er verschillende instellingen.

Zebra toestellen

 1. Open de app “Datawedge”
 2. Selecteer Profile0 (Default)
 3. Enable/disable keystroke output uitzetten
 4. Enable/disable output via intent aanzetten
 5. Intent Delivery -> Broadcast intent
 6. Intent Action = nl.logic4.SCAN
 • Magazijn
  Het magazijn moet te allen tijden ingesteld staan in de instellingen van de magazijn app, deze zijn te vinden via het ‘hamburger menu’ linksboven in het scherm.
 • Looproute
  Voor een efficiënte looproute van de orderpicker dienen de voorraadlocaties te zijn voorzien van sorteervolgorde.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.