Logic4

Instellen budgetten in Logic4 (Didi)

Binnen Logic4 is het mogelijk om met budgetten te werken. Deze budgetten worden ingesteld in de backoffice om vervolgens in het managementdashboard Didi getoond te kunnen worden. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit ingesteld kan worden.

Instellen budgetperiodes

Via het tabblad ‘Administratie’ kan onder het subkopje ‘Inrichten’ worden gekozen voor budgetperiodes overzicht. Hier kunnen de verschillende budgetperiodes worden aangemaakt. Hier kan ook worden gekeken welke budgetperiodes reeds zijn aangemaakt:

Via de knop ‘Wijzigen’ kunnen nieuwe budgetperiodes worden aangemaakt:

  1. hier staat de naam van de budgetperiode die geselecteerd is. Op het moment dat hier een periode is geselecteerd kun je die aanpassen. Als je een nieuwe periode wilt aanmaken klik dan op ‘Nieuw’ aan het einde van de regel.
  2. Hier kan de naam van de periode worden ingevoerd of aangepast.
  3. Begindatum van de periode
  4. Einddatum van de periode
  5. De periodetype kan hier worden gekozen. Hier kan bijvoorbeeld worden gekozen voor maand, kwartaal, jaar, etc.

Budgetperiodes koppelen aan een grootboekrekening

Nadat de budgetperiodes zijn aangemaakt kunnen deze worden gekoppeld aan de betreffende grootboekrekening. Via het tabblad ‘Administratie’ kan naar het subkopje ‘Grootboek’ worden gegaan. Daar moet worden gekozen voor ‘Grootboek budgettenoverzicht’. Het volgende venster wordt dan geopend waar ook de reeds aangemaakt grootboekrekeningen inclusief budget worden getoond:

Door te klikken op de knop ‘wijzigen’ kan een nieuwe combinatie worden aangemaakt of een bestaande worden gewijzigd.

  1. Selecteer hier de grootboekrekening waaraan een budget moet worden gekoppeld. Via de knop ‘zoeken’ kan een nieuwe grootboekrekening worden gezocht.
  2. Vervolgens kan daar de juiste budgetperiode aan worden gekoppeld. Die zijn in de vorige stap reeds aangemaakt. De dropdown die wordt getoond is dus zelf aan te passen.
  3. Geef hier het budget in wat voor die grootboekrekening, voor de geselecteerde periode geldt.

Budget instellen in Didi.

Nadat de budgetten zijn aangemaakt en gekoppeld aan de juiste grootboekrekeningen kunnen deze worden ingezet in Didi. Via de link http://screenowner.logic4didi.nl/ kun je met het Didi account inloggen. En kies vervolgens voor de volgende widget:

Klik vervolgens op de knop ‘Wijzigen’ om de Widget in te stellen. Het volgende scherm opent zich waarin de juiste gegevens kunnen worden ingevuld:

Nadat alles juist is ingevuld zal de widget verschijnen op het Didi tabblad in Logic4. Hoe Didi ingesteld kan worden in de backoffice is hier te lezen. Voor meer uitleg over de verschillende Didi kan dit artikel worden gelezen. Als alles juist is ingesteld zal de widget worden weergegeven in Didi. Een voorbeeld Didi scherm kan zijn:

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.