Overig

Handleiding Lisa

Lisa (https://lisa.logic4.nl/) is het crowdfunding ontwikkelplatform van Logic4. Een deel van de ontwikkelplanning van onze afdeling Development wordt via Lisa gevoerd. Hier kun je met andere klanten van gedachten wisselen over doorontwikkeling, wensen voor nieuwe ontwikkelpunten indienen en je gekregen en gekochte uren inzetten. Naast algemene ontwikkelingen die voor iedereen toepasbaar zijn, administreren we in Lisa ook maatwerk en designwerkzaamheden. Op deze manier weten wij aan welke nieuwe functionaliteit binnen de software de meeste behoefte is en krijgen klanten de mogelijkheid om mee te beslissen over toepassingen binnen de bedrijfssoftware en het webshopplatform.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je het Lisa wensen platform kunt gebruiken.

Hoofdscherm Lisa

Wanneer je bent ingelogd wordt het volgende scherm getoond:dashboard-lisa

 1. Middels deze knoppen heb je de volgende mogelijkheden:
  Het dashboard opvragen
  Nieuwe wensen aanmaken
  Alle wensen opvragen
  Jouw wensen in zien
  Investeren in wensen
  Wensen in ontwikkeling op vragen
  Ontwikkelde (afgeronde) wensen op te vragen
 2. Middels deze knoppen heb je de volgende mogelijkheden:
  Jouw investeringen op vragen
  Jouw urenoverzicht op vragen
  Uren bestellen
  Uitloggen
 3. Linksonder in het scherm zie je het totaal aantal beschikbare uren voor jouw account en de naam van de ingelogde gebruiker
 4. Op basis van de geselecteerde optie van punt 1 of 2 zal dit overzicht worden gevuld. Enerzijds zal je hier wensen zien en anderzijds uren.

Nieuwe wens aanmaken

Wanneer je een nieuwe wens aan gaat maken klik je op de knop ‘Nieuwe wens’. Je begint vervolgens met het selecteren van de juiste categorie waarbinnen jouw wens valt.

nieuwe-wens

Kies je voor een van de opties binnen Maatwerk (Design, Import, Inrichting of Functionaliteit), dan zie je de volgende opties:
Lisawens1

 1. Titel: vul het onderwerp van de wens in, datgene wat je gerealiseerd wilt hebben.
 2. Beschrijving: vul de uitgebreide omschrijving van de wens in met alle details die nodig zijn om de wens uit te kunnen voeren.
 3. Bestanden toevoegen: voeg hier eventueel schermafbeeldingen, ontwerpen of andere bijlagen zoals een Exceldocument toe ter verduidelijking.
 4. Privé wens: vink dit aan wanneer deze wens niet zichtbaar mag zijn voor anderen.

Om zo effectief mogelijk onze ontwikkeluren te kunnen besteden, stellen wij elke maand één extra categorie beschikbaar waarvoor je een wens kunt indienen. Door deze focus op een enkel thema krijgen wij een goed beeld wat er speelt binnen dat deelgebied van onze software en kunnen we zeer gericht kijken welke zaken de meeste aandacht nodig hebben.

Kies je de categorie met het thema van deze maand, dan zie je het volgende scherm.Lisawens2

  1. Titel: vul het onderwerp van de wens in, datgene wat je gerealiseerd wilt hebben. Voorbeeld: Inkoopprijs in dollars.
  2. User Story:
   a. Als: vul kort in WIE er gebaat is bij de gevraagde wijziging.
   b. Wil ik: vul hier in WAT de gebruiker graag wil zien in de software.
   c. Zodat: vul hier in WAAROM deze wijziging zo relevant is voor de gebruiker. Leg hier de waarde uit die de wens voor jou heeft.
   Meer informatie over het invullen van een User Story.
  3. Acceptatiecriteria: vul hier puntsgewijs alle eisen/criteria in waaraan de oplossing in jouw ogen minimaal moet voldoen. Houd elk punt zo kort mogelijk. Hoe meer acceptatiecriteria er zijn, hoe beter Logic4 een beeld krijgt van jouw wens.
   Meer informatie over acceptatiecriteria.
  4. Bestanden toevoegen: voeg hier eventueel schermafbeeldingen, ontwerpen of andere bijlagen zoals een Exceldocument toe ter verduidelijking.
  5. Aanvullende details: hier vul je aanvullende informatie in zoals de context of aanleiding van deze wens of andere zaken die je elders niet kwijt kon.
  6. Privé wens: vink dit aan wanneer deze wens niet zichtbaar mag zijn voor anderen.

User story & Acceptatiecriteria

Een User Story is een kort, eenvoudig verhaaltje vanuit de behoefte en het oogpunt van jou als eindgebruiker. Een User Story is geen gedetailleerde beschrijving van wat jij wilt, maar maakt kort duidelijk wat jij als eindgebruiker nodig hebt en ook waarom je dat nodig hebt. Je vertelt dus wat de waarde is die deze wens voor jou gaat opleveren als deze gerealiseerd wordt.

Bij de User Story vul je drie velden in:
Als WIE…
wil ik WAT…
zodat WAAROM…

Wanneer wij op alle drie de elementen een antwoord hebben, kunnen we beter inschatten op welke wijze wij de meest effectieve oplossing kunnen aanbieden.

We geven je twee voorbeelden van een User Story: een goede en een slechte.

GOEDE USER STORY SLECHTE USER STORY
Als boekhouder

wil ik overzicht op de waarde van de voorraad per locatie

zodat ik kan controleren of de voorraadwaarde stuks en prijzen overeenkomt met de waarde in de boekhouding.

Als gebruiker van Logic4

wil ik een rapport kunnen opvragen waarin de voorraadstatus (aantallen, prijzen, enz.) per magazijn is opgenomen, waarbij ik zelf wil kunnen bepalen welke magazijnen ik wil zien en op welke wijze ik ze gesorteerd wil hebben

zodat ik alles kan controleren.

Bij de goede User Story is uit de eenvoudige zin snel af te lezen wie van deze wens profijt gaat hebben (degene die de financiële administratie voert), wat hij graag wil kunnen inzien (een overzicht van de voorraadwaarde per locatie) en ook waarom hij dit wil (controle voorraadwaarde magazijn met de boekhouding). De exacte invulling omschrijf je in de acceptatiecriteria.

Bij de slechte User Story is niet helder welk type gebruiker profijt heeft van de wens: de gebruiker van Logic4 is namelijk iedereen. Ook worden er te veel details gegeven, maar tegelijkertijd is nog steeds niet duidelijk wat de gebruiker graag wil zien. Aangezien Logic4 ook niet duidelijk krijgt om welke reden de klant wil controleren, zal deze User Story worden afgekeurd. De toegevoegde waarde is niet helder.

Aanvullende informatie acceptatiecriteria

Een User Story bevat per definitie geen details. Daarvoor kun je de acceptatiecriteria invullen.

Acceptatiecriteria zijn beknopt en concreet geformuleerde eisen/criteria waaraan de oplossing in jouw ogen minimaal moet voldoen. Hoe meer acceptatiecriteria worden genoemd, hoe beter beeld wij krijgen en hoe beter we bij jou als gebruiker kunnen aansluiten.

Nog even terug naar de administrateur die graag inzicht wil hebben in zijn voorraadwaarde. We geven weer een voorbeeld van goede acceptatiecriteria en van slechte acceptatiecriteria.

GOEDE ACCEPTATIECRITERIA SLECHTE ACCEPTATIECRITERIA
 • Nieuw scherm/rapport
 • Per voorraadlocatie alle artikelnummers
 • Voorraad per artikel (stuks) per artikel per locatie
 • Gemiddelde inkoopprijs per artikel per locatie
 • Totale inkoopwaarde van dat artikel per locatie
 • Gemiddelde verkoopprijs per artikel per locatie
 • Totale (bruto)verkoopprijs per artikel per locatie
 • Ik wil graag een extra rapport, op te vragen
  vanuit zowel de voorraadadministratie als de
  financiële administratie, met hierin alle voorraadlocaties
  en artikelgegevens, aangevuld met aantallen,
  inkoopprijzen en verkoopprijzen.

De goede acceptatiecriteria zijn, zoals je ziet, kort en bondig geformuleerd, waardoor het geheel overzichtelijk blijft. Het is ook direct duidelijk wat de gebruiker nodig heeft om de vergelijking met zijn boekhouding te kunnen maken.

Bij de slechte acceptatiecriteria daarentegen is het niet mogelijk om vanuit een oogopslag te zien wat de gebruiker vraagt of nodig heeft. Er wordt heel generiek gesproken over artikelgegevens. Wil de gebruiker alle artikelgegevens of alleen het artikelnummer of eventueel ook nog de omschrijving? Of wellicht nog wat anders?

Gebruik dus zoveel mogelijk regels om de acceptatiecriteria zo kort en concreet mogelijk te houden. Hoe duidelijker jij als klant formuleert, hoe duidelijker het voor ons wordt.

Afhandeling van de wens

Nadat de wens is ingediend, gaan wij de wens uitvoerig bekijken. De wens wijzigt dan van status ‘Wacht op controle’ naar ‘In onderzoek’. Zo bekijken wij of andere klanten ook blij worden van de uitbreiding, inventariseren wij de eventuele nadelen die aan de wens kleven en aandacht verdienen en wordt bekeken hoeveel waarde de wens toevoegt voor de gemiddelde gebruiker, vergeleken met de andere wensen.

Vaak stellen wij nog aanvullende vragen op de ingediende wens en kunnen wij vragen om een betaald vooronderzoek. Aangezien we werken met maandelijkse thema’s is het vereist dat de investering op het vooronderzoek zo snel mogelijk in gang wordt gezet. Vindt het niet tijdig plaats, dan kan de wens niet in het proces worden opgenomen.

Van alle wensen die binnenkomen stellen wij een lijst samen met wensen welke binnen de gestelde capaciteit, die wij ter beschikking hebben, kunnen worden opgepakt. Deze krijgen de status ‘Wacht op investering’. Het is hierbij mogelijk dat wensen met een vooronderzoek alsnog afvallen. Op elke wens uit deze lijst kan door al onze klanten geïnvesteerd worden met het urentegoed of met extra aangeschafte uren. Sommige wensen hebben een dermate persoonlijk karakter, dat deze enkel met gekochte uren geïnvesteerd kunnen worden.
Mocht een wens niet binnen de gestelde termijn volledig geïnvesteerd zijn, dan vervalt deze en worden de reeds geïnvesteerde uren teruggeboekt. Dit geldt overigens niet voor eventuele uren die voor een vooronderzoek zijn geïnvesteerd.

Nadat de wens volledig geïnvesteerd is, krijgt deze de status ‘Wacht op planning’. Zodra de wens is ingepland in een sprint (status ‘In Ontwikkeling’), kun je dit volgen in Lisa. Daarin zie je ook een benadering van wanneer de nieuwe wens opgeleverd wordt.

Soorten Lisa uren

Op het moment dat een wens is ingediend gaat Logic4 een urenbegroting maken en op de wens zetten, waarna er geïnvesteerd kan worden. Lisa uren zijn opgedeeld in 2 soorten:

Gekregen Lisa uren

 • Gekregen uren kunnen alleen ingezet worden op generieke ontwikkelwensen, de algemene innovatie van de software.
 • Gekregen uren hebben een houdbaarheid van 6 maanden, daarna komen ze te vervallen.

Gekochte Lisa uren

 • Bovenop de gekregen uren (bij aanvang project) kun je uren bijkopen. Dit kunnen losse uren zijn, of een voordelige ‘strippenkaart’ van 5, 10, 25, 50 of 100 uren.
 • Gekochte uren kunnen zowel voor generieke ontwikkelwensen als voor individuele wensen (Maatwerk import/export, Maatwerk design, Maatwerk inrichting en Maatwerk functionaliteit) ingezet worden.
 • Gekochte uren zijn onbeperkt houdbaar.

Aanschaffen Lisa uren

Wanneer je bent ingelogd en te weinig uren beschikbaar hebt om te investeren kan je deze bijkopen. Dit doe je door in het hoofdmenu op de knop ‘Uren bestellen’ te klikken. Het volgende scherm wordt dan geopend:lisa-uren

Je hebt hier de mogelijkheid om losse uren te kopen, maar je kan ook grotere bundels aanschaffen waar extra korting op staat.
Op het moment dat je ervoor hebt gekozen om uren aan te schaffen wordt er nog om bevestiging gevraagd:

popup-uren

Wanneer je ingelogd bent in Lisa kan je linksonder gelijk in het groot zien hoeveel uren je nog hebt. Hou er rekening mee dat hier zowel gekochte als gekregen uren worden getoond. Om het aantal uren per type (gekocht/gekregen) op te vragen dien je naar ‘Mijn urenoverzicht’ te gaan en het juiste filter toe te passen door middel van de vinkjes.
uren-overzicht

Klopt er iets niet aan het urenoverzicht, of lijkt het erop dat er onbedoeld uren zijn verlopen? Neem dan contact met ons op, zodat we dit kunnen uitzoeken.

LET OP: sommige Lisa wensen kunnen enkel geïnvesteerd worden met gekochte uren. Hier moet je denken aan maatwerk oplossingen en privé wensen. De wensen die algemeen door klanten geïnvesteerd kunnen worden mogen ook geïnvesteerd worden met gekregen uren.

Investeren van uren

Het is mogelijk om gedurende maximaal 2 maanden op een Lisa punt te investeren, daarna vervalt het punt en worden de uren die je geïnvesteerd hebt automatisch teruggeboekt op je saldo. Dit doen we om te voorkomen dat er een oneindige lijst met verouderde ontwikkelpunten ontstaat. Sinds we een deadline hebben ingesteld voor het investeren op een ontwikkelpunt, zien we dat veel meer klanten hun uren daadwerkelijk inzetten, in plaats van dat ze hun uren laten verlopen.

Valt jouw wens binnen het thema van de maand, dan zal de investering in dezelfde maand volledig voltooid moeten worden. De mogelijke ontwikkeling van de wens vindt immers plaats in de daaropvolgende maand.

investeren-uren

Wanneer je een wens hebt geopend door in het overzicht een wens aan te klikken zal je bovenstaand scherm zien. Hier zie je een omschrijving en extra informatie van de wens. De extra info bestaat uit al geïnvesteerde uren, categorie, status, aanvrager, aanvraagdatum en vervaldatum. Daarnaast kan je reacties plaatsen, uren investeren en uren bijkopen.

Wens volledig geïnvesteerd

Wanneer een wens volledig is geïnvesteerd wordt deze ingepland in een sprint en kan men de voortgang (verwachte oplevering) blijven volgen op deze wens. Het scherm ziet er dan als volgt uit na een volledige investering:volledige-geinvesteerde-wens

Thema's

Per maand wordt een specifiek onderwerp opengezet in Lisa. Dat kunnen onderwerpen zijn als Kassa (POS), CRM, Orderbeheer, Inkoopbeheer, Voorraadbeheer, PIM, etc. Deze onderwerpen worden ruim van tevoren bekend gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer een bepaald thema aan bod komt. In die maand is het uitsluitend mogelijk om wensen aan te maken voor dat thema. Het aanmaken van een wens is mogelijk in de eerste twee weken van die maand. Omdat ruim van tevoren bekend is om welke onderwerpen het gaat, zijn die twee weken puur bedoeld om de wens in te schieten. In de twee weken daarna wordt de wens beoordeeld en voorzien van een ureninschatting. Als de wens aan alle eisen voldoet én er ruimte voor is in de sprint, zal deze in de daaropvolgende maand worden ontwikkeld. Als de wens wordt afgekeurd of niet meer mee kan in de sprint, zal deze moeten wachten totdat het onderwerp weer wordt aangeboden. Per onderwerp wordt ruimte gemaakt in twee sprints. De maand erop wordt weer een nieuw onderwerp aangeboden. Op deze manier kunnen we grotere verbeteringen doorvoeren in de belangrijke modules van het systeem, waar iedereen wat aan heeft.

Naast wensen voor een specifiek thema blijft het gewoon mogelijk om wensen voor bijvoorbeeld een maatwerk import of consultancy ondersteuning in te dienen.

Huidige planning thema’s

Hieronder staat de huidige planning vermeld van thema’s bij wensen per maand.

 • April 2020: Inkoop
 • Mei 2020: Orderbeheer
 • Juni 2020: Product Informatie Management (PIM)
 • Juli 2020: Management informatie (Didi)
 • Augustus 2020: Kassa
 • September 2020: Financiële administratie
 • Oktober 2020: Nader te bepalen door productboard
 • November 2020: Webshop
 • December 2020: Nader te bepalen door productboard

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met de Servicedesk door een e-mail te sturen naar help@logic4.nl
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
1
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.