Logic4

Gebruikersrechten instellen en beheren

Binnen een omgeving kunnen verschillende gebruikers actief zijn. Al die gebruikers hebben verschillende taken binnen de software wat betekent dat ze geen toegang hoeven te hebben tot alle functionaliteiten. Veel bedrijven werken volgens een bepaalde werkwijze waar aan gebruikersrechten hangen. Die gebruikersrechten kunnen binnen Logic4 worden ingesteld. Iedere gebruiker hangt aan een gebruikersgroep en aan die groepen hangen vervolgens specifieke rechten. Hieronder zal worden beschreven hoe dit ingesteld kan worden.

Gebruikers koppelen aan een filiaal

Binnen Logic4 dient een gebruiker altijd gekoppeld te zijn aan een filiaal. Op het tabblad ‘Instellingen’ > ‘Filiaal Overzicht’ kunnen de filialen opgeroepen worden. Als er sprake is van één filiaal dan is dit in de meeste gevallen het hoofdfiliaal. Zie afbeelding hieronder. Het kan ook dat er meerdere filialen aangemaakt zijn. Dan kan er per filiaal aangegeven worden welke gebruikers daartoe toegang hebben. Een gebruiker kan aan meerdere filialen gekoppeld worden. 

Aanmaken van een gebruiker en het toevoegen van gebruikers aan een gebruikersgroep

Alle gebruikers binnen Logic4 hangen in een gebruikersgroep. Aan die gebruikers worden vervolgens rechten gehangen. Op het tabblad ‘Gebruikers’ staat de button ‘Gebruikersgroepen overzicht’. Als daarop wordt geklikt opent het venster met daarin alle gebruikersgroepen. Is de gebruikersgroep reeds aangemaakt dan kan de groep worden geselecteerd waarna in het onderste deel van het venster alle gebruikers worden getoond. Per gebruiker kan een vinkje worden gezet als die moet worden toegevoegd aan die betreffende gebruikersgroep.

Voor het aanmaken van een nieuwe gebruikersgroep kan op de gele ster bij ‘Nieuw’ worden geklikt. Vul vervolgens bij ‘Gebruikersgroep’ de naam van de nieuwe groep in en koppel de gebruikers. 

Rechten toekennen aan een gebruikersgroep

Op het tabblad ‘Gebruikers’ kan door naar ‘Gebruikersgroep rechten’ te gaan de instellingen worden gemaakt voor de rechten per gebruikersgroep. Selecteer bij ‘Gebruikersgroep’ de gebruikersgroep waarvoor de rechten ingesteld moeten worden. Vervolgens worden onder het kopje ‘Rechten’ alle rechten getoond die kunnen worden ingesteld binnen Logic4. Door alles open te klappen kan op detailniveau de rechten worden toegekend aan een gebruikersgroep. 

 

Naast het zetten van een vinkje is het bij sommige rechten ook mogelijk om erop te klikken waardoor er rechts bij ‘Eigenschappen’ extra rechten worden getoond. Dat is vaak het geval bij de rechten voor ‘Administratie’. In het onderstaande voorbeeld zijn extra grootboekrekeningen voor de tussenrekeningen. Die worden niet standaard toegekend aan de gebruikersgroep. Door te klikken op ‘Tussenrekeningen’ worden rechts vier grootboekrekeningen getoond. Die vervolgens individueel toegekend kunnen worden aan een gebruikersgroep.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
1

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.