Logic4

Eigenschappen van een rapport object

In dit artikel worden de belangrijke en interessante object eigenschappen belicht.

object-eigenschappen

 

TIP: Categoriseer de eigenschappen waardoor je een beter overzicht hebt van wat de eigenschappen doen

eigenschappen-categorie

Hier rechts zie je de indeling wanneer je de eigenschappen categoriseert. Dit doe je door op de omcirkelde knop te klikken.Je kunt de eigenschappen ook sorteren op alfabetische volgorde door op de knop ‘AZ’ te klikken. Wanneer je gericht een naam van een eigenschap zoekt kan de sortering erg handig zijn, maar wanneer je zoekt naar een type eigenschap dan zal je altijd gaan werken met de categorisering.

Je ziet in dit voorbeeld een opdeling als volgt:

Gedrag; voor als je acties van objecten wilt aanpassen
Gegevens; voor als je gegevenseigenschappen wil aanpassen
Indeling; voor als je de indeling van het object op het rapport wilt aanpassen
Ontwerp; voor als je de naam wilt aanpassen
Summary; voor als je berekeningen (sommaties, min, max en bijv. count) wilt toepassen
Vormgeving; voor als je het object anders wilt vormgeven

Output format wijzigen

Als je gegevens laat genereren kan het soms zo zijn dat het een getal met 3 cijfers achter de komma nauwkeurig is. Maar wanneer je artikelen enkel per 1 stuks worden verkocht heb je er niets aan dat de notatie met 3 cijfers achter de komma nauwkeurig is. Deze getallen wil je dus een ander format geven.

Stap 1: Selecteer het object welke je wilt aanpassen
Stap 2: Zoek in de eigenschappen OutputFormat op
Stap 3: Wanneer je OutputFormat hebt geselecteerd wordt er een nieuwe knop zichtbaar waar je op moet klikken

Het volgende venster wordt vervolgens geopend:
format-objectStel bij “Decimal Places” het aantal plaatsen dat je achter de komma wilt zien naar 0 en klik op ‘OK’.

Zoals je kunt zien in het screenshot zijn er nog tal van format opties meer mogelijk:

 • Currency; met deze instelling kun je het object formatteren als ‘Currency object’ en de gewenste decimalen en valuta instellen
 • Date; met deze instelling kun je het object formatteren als ‘Date object’ en de datumnotatie instellen
 • Time; met deze instelling kun je het object formatteren als ‘Time object’ en de tijdsnotatie instellen
 • Percentage; met deze instelling kun je het object formatteren als ‘Percentage object’ en de decimalen instellen
 • Custom; met deze instelling kun je het object formatteren als ‘Custom object’ en zelf bepalen of het een getals-, datum-, tijd-, geld of percentage type moet krijgen met eigen notatie

Font aanpassen

Het standaard lettertype die gebruikt wordt binnen de editor is ‘Arial’. Als je deze wilt aanpassen dan kun je het desbetreffende object selecteren en vervolgens bij ‘Font’ eigenschappen aanpassen.

De volgende eigenschappen zijn aanpasbaar betreffende het ‘Font’:

 • Name; het lettertype
 • Size; de lettergrootte
 • Unit; eenheid van de lettergrootte
 • Bold; vetgedrukt
 • Italic; cursief
 • Strikeout; doorgestreept
 • Underline; onderstreept

Rapport gegevens berekenen

Je kunt binnen je rapport bepaalde gegevens berekenen. Je dient hiervoor een nieuw object ‘TextBox’ toe te voegen aan je rapport en deze in je ‘GroupFooter’ te plaatsen. Je bent verplicht om dit in een group footer te plaatsen omdat hij op dat punt alle detail regels heeft verwerkt en daarover een berekening kan tonen. Op het moment dat je hem in de detail sectie zou plaatsen krijg je de berekening over de voorgaande regel en bij pageHeader zal hij niets tonen.

De meest voorkomende berekeningen zijn:

 • Count; deze telt alle detail regels
 • Sum; deze sommeert de data van het aangegeven dataveld van de detail regels
 • Avg; deze functie maakt een gemiddelde van het aangegeven dataveld van de detail regels
 • Min; deze functie toont de laagste waarde van het aangegeven dataveld van de detail regels
 • Max; deze functie toont de hoogste waarde van het aangegeven dataveld van de detail regels

Bovenstaande berekeningen kun je toepassen op basis van een groep, pagina, subtotaal en heel rapport. Zo kun je de berekeningen vaker laten terugkomen of als eindtotaal weergeven op je rapport.

Hieronder zie je een voorbeeld waar een ‘Count’, ‘Sum’ en een ‘Avg’ is berekend van het ‘Amount’ dataveld in de detail sectie.
rapport-berekeningenVoer de volgende stappen uit om dit soort berekeningen toe te passen:

Stap 1: Voeg een nieuw ‘TextBox’ object toeberekening-velden
Stap 2: Stel de SummaryFunc in
Stap 3: Vul bij ‘DataField’ de naam van het dataveld in waar je de berekening over wilt uitvoeren (Bij de ‘Count’ functie is deze stap niet nodig)
Stap 4: Vul bij SummaryType in over welk gedeelte een berekening gedaan moet worden (In bovenstaand voorbeeld is de ‘GrandTotal’ gebruikt zodat de berekening over het hele bereik gaat)

Gedrag van objecten

Bij objecten hebben we de mogelijkheid om het gedrag binnen het rapport aan te passen. Soms wil je namelijk dat een object een vaste breedte heeft, maar wel hoger wordt wanneer er meer data is of juist helemaal inkrimpt wanneer er geen data is. Om dit soort functies mogelijk te maken zijn er eigenschappen aanwezig op objecten die dit instellen.

De volgende gedragsacties zijn toepasbaar op objecten:

 • CanGrow; deze optie zorgt ervoor dat wanneer er meer tekst in een object zit het object groter mag worden
 • CanShrink; deze optie zorgt ervoor dat wanneer er minder tekst in een object zit dan in de objectgrootte past het object wordt gekrompen tot de minimum grootte voor deze waarde
 • MultiLine; deze optie zorgt ervoor dat binnen het object meerdere tekstregels afgebeeld mogen worden onder elkaar (Deze optie wordt aangeraden aan te zetten samen met ‘CanGrow’)
 • RightToLeft; deze optie zorgt ervoor dat de uitlijning van waardes binnen het object altijd zoveel mogelijk rechts zit
 • ShrinkToFit; deze optie zorgt ervoor dat de fontgrootte verkleint wordt net zo lang dat de waarde binnen de grootte van het object past
 • Visible; deze optie zorgt ervoor dat het object wel of niet wordt getoond

gedrag-objectLET OP: Als op de rapport secties de eigenschappen ‘CanGrow’ of ‘CanShrink’ niet goed zijn ingesteld kan het voorkomen dat deze opties op de objecten ook geen effect hebben!

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.