Logic4

Een onverdeelde winst en/of verlies weg boeken

Op de kolommenbalans staat aan het einde van het boekjaar een bepaald resultaat. Dit kan een winst of verlies zijn. Het systeem boekt dat resultaat niet automatisch af naar het Eigen Vermogen. Hiervoor dient een memoriaal boeking gemaakt te worden. In deze handleiding wordt aangegeven hoe dat resultaat geboekt kan worden.

De onverdeelde winst of verlies

Op het tabblad Administratie kan de kolommenbalans geprint worden die de onverdeelde winst of verlies weergeeft:

Kies voor de juiste periode en klik vervolgens op ‘Printen’. Daarna wordt het volgende scherm getoond. Kies daar altijd voor ‘Gegroepeerd weergeven’.:

Vervolgens wordt de kolommenbalans getoond. Op de laatste pagina waarop gegevens staan wordt de onverdeelde winst of verlies getoond:

Aanmaken van een grootboekrekening om het resultaat weg te boeken

Zoals in de vorige stap te zien is bevat het onverdeelde resultaat geen grootboeknummer. Toch is er een nummer voor gereserveerd. Dat is grootboekrekening: 9999. Deze is vaak niet aanwezig in het grootboekschema. Maar deze kan wel eenvoudig worden aangemaakt. Voor uitleg over hoe een grootboekrekening aan te maken is klik hier

Bij het aanmaken van grootboekrekening 9999 dient het volgende gevuld te worden:

Weg boeken van het resultaat.

Nu het onverdeelde resultaat en de grootboekrekening bekend zijn kan het resultaat naar de gewenste grootboekrekening worden geboekt. De boeking wordt gemaakt via het memoriaal. Dit dagboek staat het tabblad ‘Administratie’ onder ‘Dagboeken handmatig’.

Kies bij het memoriaal voor een nieuwe boeking en maak de volgende journaalpost:

  1. Selecteer hier altijd de laatste dag van boekjaar waarin het resultaat valt. Gaat het over een resultaat uit 2016 dan dient hier 31-12-2016 gevuld te worden. Gaat het om een resultaat uit 2018 vul dan 31-12-2018. Per resultaat dient een aparte boeking gemaakt te worden.
  2. Vul hier een duidelijke omschrijving zodat in het memoriaal overzicht helder is waarvoor de boeking dient.
  3. Voeg twee regels toe en vul daarin het bedrag in van het resultaat, zowel debet als credit.
  4. Kies vervolgens in beide regels voor ’toewijzen’ en selecteer de juiste grootboekrekening. Afhankelijk of het een verlies is kies debet of credit voor de regel waarop grootboekrekening 9999 staat. In dit geval staat het resultaat credit, dus staat de regel met grootboekrekening 9999 debet. Als tegenrekening kan een eigen grootboekrekening worden geselecteerd. In dit geval is gekozen voor 2200.
  5. Bij het selecteren van de grootboekrekening kan een omschrijving worden getoond. Die wordt vervolgens hier weer getoond op regelniveau.

De kolommenbalans na weg boeken van het resultaat.

Nadat de boeking is gemaakt zal het resultaat 2017 niet meer worden getoond. Zie hieronder het resultaat:

  1. De regel met het resultaat van 2017 wordt niet meer getoond in de kolommenbalans.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
1
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.