Logic4

DiDi widgets

Dit document bevat een beschrijving hoe gebruikers om kunnen gaan met DiDi widgets.

Voor meer DiDi bezoek ook de volgende artikelen:

Buienradar

De widget Buienradar geeft een bewegende weergave van de buienradar.didi15

Deze widget heeft geen instellingen.

File informatie

De widget File informatie geeft een lijst met files in Nederland weer.didi16

Bij deze widget is het mogelijk om de achtergrond kleur en de tekst kleur in te stellen.

didi17 didi18

 1. De kleur kan worden geselecteerd
 2. Vervolgens kan er op het pallet knopje worden gedrukt, waardoor de kleur wordt ingesteld

Kalender

De Kalender widget geeft de huidige maand weer en aan de linker kant ook de huidige datum.
Eventueel kunnen speciale data worden ingesteld, zodat op de betreffende datum de ingesteld tekst wordt getoond.didi19

Bij deze widget is het mogelijk om de kleur in te stellen. Daarnaast kunnen er teksten aan dagen worden toegevoegd.didi20

 1. Vul de datum in met de tekst die getoond moet worden op de betreffende datum
 2. Geef aan of deze tekst jaarlijks terug moet komen
 3. Klik op het plusje om deze toe te voegen aan de widget

Een toegevoegd item kan in de lijst worden verwijderd door op het kruisje erachter te klikken.didi21

Klok

De Klok widget geeft de mogelijkheid om de huidige tijd weer te geven en tevens is er de mogelijkheid om een countdown in te stellen.didi22

De kleur kan worden ingesteld. En daarnaast kan er een handmatige countdown worden ingesteld. Onderstaand voorbeeld is een countdown tot 2016.didi23

 1. Voer een tekst, datum en tijd in
 2. Klik op het plusje om de countdown toe te voegen

Een toegevoegd item kan in de lijst worden verwijderd door op het kruisje erachter te klikken.didi24

Notitieblok

De widget Notitieblok kan ingestelde notities weergeven.didi25

Binnen deze widget kan de kleur ingesteld worden. Daarnaast kan er een Notitietekst worden ingevuld. Deze tekst wordt dan getoond op het scherm.didi26

Valuta

De Valuta widget kan wisselkoersen tonen van verschillende valuta.didi27

In deze widget kan de kleur worden ingesteld. Daarnaast kunnen de wisselkoersen tussen de verschillende valuta worden ingesteld.didi28

 1. Vul de van valuta in
 2. Vul de naar valuta in
 3. Klik op het plusje om deze toe te voegen aan de lijst.

Een toegevoegd item kan in de lijst worden verwijderd door op het kruisje erachter te klikken.didi29

Weersvoorspelling

De Weersvoorspelling widget kan de voorspelling voor de huidige dag en 4 dagen vooruit laten zien.didi30

In deze Widget kan de kleur worden ingesteld, daarnaast kan de kleur van de icoontjes worden aangepast, dit is namelijk geen tekst en er kan een plaatsnaam worden ingevuld.didi31

 1. Stel de kleur van de icoontjes in (Weertype en windrichting), hierbij kan tussen zwart en wit worden gekozen
 2. Stel de gewenste plaats in.

Analytics

De Analytics widget kan aantallen bezoekers tonen van een bepaald Google Analytics dataweergave ID. Deze weergave kan worden gedaan vanaf een bepaalde datum tot nu.didi32

In deze widget kan een aantal zaken ingesteld worden voor de koppeling naar het Google Analytics dataweergave ID.didi33

 1. Het Google account welke toegang heeft tot het Google Analytics account
 2. Het Google dataweergave ID. Deze kunt u via Google Analytics vinden Onder het menu Beheerder. Onder weergave vindt u dan Instellingen weergeven. U vindt dan ID van dataweergave. Het nummer dat hier staat kunt u gebruiken
 3. U kunt een naam ingeven voor in de titelbalk
 4. Hier vult u een datum in vanaf welke datum de gegevens getoond moeten worden
 5. U kunt verschillende grafiektypes kiezen: Area chart, Line chart, Stepped area chart, Column chart
 6. Hier kunt u de kleur van de grafie kiezen door een van de bolletjes aan te klikken
 7. Hier kunt u aangeven van welke interval de gegevens getoond worden: ‘Uren, per uur van de dag het aantal bezoekers (datum vanaf wordt hierdoor niet gebruikt)’, ‘Dagen, per dag het aantal bezoekers’, ‘Maanden, per maand het aantal bezoekers’

BudgetVsRealisatie

In de Widget BudgetVsRealistie is te zien wat er op een grootboek is geboekt ten opzichte van een vooraf ingesteld budget.didi34

Binnen dit overzicht kunnen van meerdere grootboeken de budgetten en de daadwerkelijke boekingen met elkaar vergeleken worden. In boven staand voorbeeld is 1 grootboek voor marketing getoond. Hieronder volgen de in te stellen opties.didi35

 1. Geef hier een titel in van de widget
 2. Geef hier in over welke periode er wordt vergeleken met het budget
 3. Geef hier in welk type diagram wordt gebruikt: Vlakdiagram, Lijndiagram, Stappendiagram, Kolomdiagram
 4. Geef in hoeveel periodes terug de vergelijking moet worden opgesteld. (1 is in dit voorbeeld het huidige jaar)
 5. Geef hier de kleuren van het budget en van de realisatie in voor de grafiek

Scroll nu iets naar beneden.didi36

Geef hier een Grootboek naam in van de kolommen die getoond worden (dit voorbeeld Marketingkosten)

 1. Klik op het plusje om dit toe te voegen
 2. Selecteer het te wijzigen Grootboek, die zojuist is aangemaakt in de vorige stap)
 3. Selecteer deze opties om te bepalen hoe de data getransformeerd moet worden
 4. Geef een grootboeknummer in waar naar wordt gekeken
 5. Druk op het plusje om dit grootboeknummer toe te voegen. Het is mogelijk om bij een grootboek, meerdere nummers op te geven, zodat er een optelling wordt gemaakt
 6. Klik op het kruisje om de grootboek naam te verwijderen
 7. Klik op het penseel om in het veld grootboek naam een wijziging door te voegen en weer met het plusje te bevestigen
 8. Klik op het kruisje om een grootboeknummer te verwijderen
 9. Klik op het penseel om via het veld Grootboek nummer het nummer te wijzigen. Dit wordt bevestigd door weer op het plusje te drukken

Grootboek

In de Grootboek widget is een grafische weergave te tonen van een grootboek rekening.didi37

Binnen deze widget kunnen een aantal instellingen worden gedaan. Hieronder staan deze vermeld.didi38

 1. De titel van de widget
 2. De periodes waar naar wordt gekeken (keuze uit dag, week, maand, kwartaal, jaar)
 3. Het type grafiek (vlakdiagram, lijndiagram, stappen vlakdiagram, kolomdiagram, cirkeldiagram
 4. Enkele extra opties: ‘Huidige periode meenemen’, ‘Subtotaal niet meenemen, dit voorkomt een cumulatieve grafiek’, ‘Credit correctie (mocht het grootboek negatieve getallen hebben, dan is dat met dit vinkje te corrigeren)’
 5. Hoeveel perioden moet er terug worden gekeken (in bovenstaand voorbeeld 1 jaar [12 maanden])
 6. De kleur van de data in de grafiek

Onderaan kan worden aangegeven naar welke grootboeken gekeken moet worden.didi39

 1. Geef een grootboeknummer in
 2. Klik op het plusje om deze toe te voegen
 3. Mocht de toegevoegde grootboek niet juist zijn, dan kan op het penseel worden geklikt. Hierdoor wordt het grootboeknummer weer links in het grootboek rekening veld gevuld. Door op het plusje te klikken hiernaar wordt het grootboeknummer overschreven met de nieuwe waarde
 4. Klik op het kruisje om de grootboek rekening te verwijderen

Indien er meerdere grootboeken worden gevuld, wordt het resultaat opgeteld.

Logic4 notities

In de Logic4 notities widget is het mogelijk om de algemene notities en privé notities van een gebruiker te tonen.didi40

Binnen deze widget kan de kleur worden ingesteld en er kan worden ingesteld welke notities er getoond moeten worden.didi41

 1. Vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de betreffende Logic4 gebruiker waarvan de privé notities worden getoond (dit hoeft alleen gevuld te worden als bij de keuze Privé of Algemeen en privé is geselecteerd)
 2. Kies hier welke notities worden getoond: ‘Algemeen, alleen de algemene notities’, ‘Privé, alleen de privé notities van de ingestelde gebruiker’, ‘Algemeen en privé, de algemene notities en de privé notities van de ingestelde gebruiker’

Omzet

De widget Omzet laat de gefactureerde omzet exclusief BTW zien.didi42

Binnen de widget kunnen een aantal parameters meegegeven worden.didi43

 1. Geef hier een titel in van de widget
 2. Geef hier aan hoeveel periodes er terug wordt gegaan en of de huidige periode ook meegenomen moet worden
 3. Geef hier de periode aan
 4. Geef hier het type grafiek aan: Vlakdiagram, Lijndiagram, Stappendiagram, Kolomdiagram
 5. Geef de kleur van de grafiek aan

OmzetVsTarget

In de widget OmzetVsTarget is de gefactureerde omzet + openstaande orders (met uitzondering van de statussen die niet gefactureerd mogen worden) en nog te factureren abonnementen te zien afgezet tegen het in te stellen target.didi44

In deze widget is een aantal zaken in te stellen.didi45

 1. Moet bij de berekening de huidige periode worden meegenomen
 2. Wat is het Target

Status van collega’s

In de widget Status van collega’s is te zien welke collega’s zijn ingelogd.didi46

In deze widget is de kleur in te stellen, daarnaast kan de kleur van de icoontjes ook worden gezet.didi47

Top 10

De widget Top 10 geeft de mogelijkheid om van verschillende opties een top 10 te laten zien.didi48

Binnen deze widget kunnen een aantal zaken ingesteld worden.didi49

 1. Geef aan van welke groep een top 10 gemaakt moet worden: Klanten, Producten, Gebruikers, Filialen, Provincies, Artikelgroepen
 2. Geef een titel op van de widget
 3. De top 10 wordt weergegeven over welke periode, geef hierbij ook aan of de huidige periode moet worden meegenomen in de weergave: Jaar, Week, Maand, Kwartaal, Dag
 4. Geef aan welk type diagram wordt gebruikt: Kolomdiagram, Cirkeldiagram
 5. Indien er gekozen is voor een Kolomdiagram kan hier de kleur van de kolommen worden gekozen

Alarmeringen

De Alarmeringen widget kan de P2000 van een bepaalde regio tonen.didi50

Binnen deze widget zijn een aantal zaken in te stellen. De kleur kan ingesteld worden en er kan een regio worden geselecteerd.didi51

NU.nl

De NU.nl widget kan van een in te stellen categorie de nieuwsberichten van NU.nl tonen.didi52

Binnen deze widget kunnen een paar dingen ingesteld worden. De kleuren kunnen ingesteld worden en daarnaast kan de betreffende nieuwscategorie worden ingesteld.didi53

Storingen NS

De Storingen NS widget kan de storingen van de NS tonen.didi54

Van deze widget kan alleen de kleur worden ingesteld.didi55

Flickr

In de Flickr widget is het mogelijk om een fotostream van Flickr op te nemen in het scherm.didi56

Binnen dit scherm kunnen een aantal parameters meegegeven worden.didi57

 1. Het Flickr account ID. Deze is op te halen door te gaan naar Photostream in Flickr en dan in de URL het laatste gedeelte van de URL op te pakkendidi58
 2. Het aantal foto’s wat wordt gebruikt om te laten zien

Twitter

In de Twitter widget is het mogelijk om tweets van specifieke items te tonen van de afgelopen 7 dagen.didi59

Binnen deze widget kunnen een aantal instellingen worden gedaan. Zo kan de kleur worden ingesteld. Daarnaast kunnen zoektermen en uitzonderingen worden ingesteld.didi60

 1. Vul hier de zoektermen in met #….. of @…..
 2. Vul hier termen in die er voor zorgen dat tweets met deze termen niet worden getoond
 3. Vul hier eventueel de gewenste taal van de tweets in
 4. Vul hier het soort resultaat in Recent voor de meest recente resultaten, Popular voor de meest populaire tweets en Mixed voor een mix van deze twee

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
1

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.