Logic4

Data importeren - Templates

Binnen Logic4 is het mogelijk om eenvoudig data te kunnen importeren. Om de data goed te kunnen importen moet alle te importeren data aangeleverd worden volgens de aangeven standaard.

Let op: deze templates kunnen alleen ingelezen worden door Logic4. Wilt u zelf data importeren dmv Logiport klik hier!

Aandachtspunten

 • Aanleveren uitsluitend in een CSV formaat (Comma Separated Value) gescheiden met een ;
 • Controleer of het aan te leveren CSV bestand is voorzien van voorloopnullen (denk aan artikelcodes, debiteurnummers, telefoonnummers etc.)
 • Let op dat getallen langer dan 10 cijfers niet worden weergegeven als zogenaamde E+ nummers (correcte weergave: 546854874542 foutieve weergave: 5,46855E+11)
 • Bedragen moeten met een komma worden gescheiden, zonder euro teken. (correcte weergave: 1500,00 foutieve weergave : € 1.500,-)
 • Exact aanhouden van kolom volgorde en posities volgens de voorbeeld bestanden.

Templates

Onderstaand een overzicht van de templates welke geimporteerd kunnen worden in Logic4.

Importeren crediteuren

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A Nummer Eigen crediteurnummer (moet een geheel getal zijn en uniek, voorloop nullen worden niet gebruikt) Ja
B Recordtype
 • CRE = Crediteur
 • CON = Contactpersoon
Ja
C Naam Bedrijfsnaam Ja
D Postadres Zie voorbeeld bestand Nee
E Vestigingsadres Straatnaam met huisnummer, vestigingsadres overschrijft postadres (Kolom D) Nee
F Postcode Zie voorbeeld bestand Nee
G Woonplaats Zie voorbeeld bestand Nee
H Telefoonnummer Zie voorbeeld bestand Nee
I Contact Contactnaam Nee
J Geslacht
 • O = Onbekend
 • M = Man
 • V = Vrouw
Nee
K Voorletters Zie voorbeeld bestand Nee
L Functie Zie voorbeeld bestand Nee
M Mobiel Zie voorbeeld bestand Nee
N IBAN IBAN rekeningnummer Nee
O Fax Zie voorbeeld bestand Nee
P KVK nummer Zie voorbeeld bestand Nee
Q Website Zie voorbeeld bestand Nee
R Email Zie voorbeeld bestand Nee
S BTW nummer Zie voorbeeld bestand Nee
T Notities Zie voorbeeld bestand Nee
U Eigen debiteurnr. Bij leverancier Zie voorbeeld bestand Nee
V Levertijd Levertijd in aantal dagen Nee
W BTW-code
 • 21 = 21% inkoop excl
 • 0 = 0% inkopen buiten EU
 • 0EU = 0% inkopen binnen EU
Nee

Import debiteuren

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A NAWnummer Eigen debiteur nummer (moet een geheel getal zijn en uniek voorloopnullen worden niet gebruikt) Ja
B Recordtype
 • KLT = Debiteur
 • AFL = Afleveradres
 • CON = Contactpersoon
 • Fac = Factuuradres
Ja
C Soort
 • P = Particulier
 • Z = Zakelijk

Alleen van toepassing voor KLT record

Nee
D Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam Nee
E Contactpersoon Voorletter(s) Contactpersoon Voorletter(s) Nee
F Contactpersoon Voornaam Contactpersoon Voornaam Nee
G Contactpersoon Tussenvoegsel Contactpersoon Tussenvoegsel Nee
H Contactpersoon Achternaam Contactpersoon Achternaam Nee
I Adres Zie voorbeeld bestand Nee
J Postcode Zie voorbeeld bestand Nee
K Woonplaats Zie voorbeeld bestand Nee
L Tel Zie voorbeeld bestand Nee
M Land (2  Letterige ISO coderingen) Zie voorbeeld bestand Nee
N Mobieltelefoon Zie voorbeeld bestand Nee
O Fax Zie voorbeeld bestand Nee
P Emailadres Zie voorbeeld bestand Nee
Q Factuursoort
 • STANDAARD = Klant krijgt een verzamelfactuur
 • ORDER = Klant krijgt een factuur per Order
 • Afleveradres = Klant krijgt een factuur per afleveradres
Ja
R Factuurfrequentie
 • Dag
 • Maand
 • Week
Ja
S Email factuur E-mailadres voor de elektronische facturatie Nee
T IBAN Zie voorbeeld bestand Nee
U BICnummer BIC nummer van bankrekening Nee
V BTWnummer Zie voorbeeld bestand Nee
W KVKnummer KVK nummer Nee
X Functie Functie van contactpersoon Nee
Y Website Website Nee
Z Relatiegroep 1 Relatiegroep van de debiteur Nee
AA Relatiegroep 2 Relatiegroep 2 van de debiteur Nee
AB Betalingsconditie Gebruikte betalingsmethode (in overleg) Nee
AC Verzendmethode Gebruikte verzendmethode (in overleg) Nee
AD BTW code
 • 21 = 21%
 • 0 = 0% ICL
Nee
AE Notities Notities Nee

Import artikelen

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te vullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A ArtikelCode Eigencode (uniek, en mag letter bevatten) Ja
B Artikelnaam1 Korte omschrijving Ja
C Artikelnaam2 Lange omschrijving Nee
D Artikelomschrijving Uitgebreide artikelomschrijving Nee
E Merknaam Niet bestaand merk wordt aangemaakt. Wanneer het veld leeg is wordt deze gekoppeld aan merk “onbekend” Nee
F Verkoopgroep Getal (dit zijn de getallen die gehanteerd worden in logic4 artikelgroepen. Wanneer het veld leeg is wordt deze gekoppeld aan “ONBEKEND”) Nee
G Verkoopeenheid Zie voorbeeld bestand Nee
H MinVoorraad Getal (als deze leeg is wordt deze gevuld vanuit de instellingen van Logic4) Nee
I MaxVoorraad Getal (als deze leeg is wordt deze gevuld vanuit de instellingen van Logic4) Nee
J MinVerkoopAantal Getal (als deze leeg is wordt deze gevuld met 1) Nee
K MinInkoopAantal Getal (als deze leeg is wordt deze gevuld met 1) Nee
L InkopenPerStuks Getal (als deze leeg is wordt deze gevuld met 1) Nee
M AdviesPrijsExclBTW Bedrag zonder euro teken (voorbeeld: 12,99) Nee
N InkoopPrijsPerStukExclBTW Bedrag zonder euro teken (voorbeeld: 12,99) Ja
O VerkoopPrijsPerStukExclBTW Bedrag zonder euro teken (voorbeeld: 12,99) Ja
P LeverancierNummer Wanneer bekent moet deze overeenkomen met crediteur nummer die reeds bekend is in het pakket Nee
Q STAFFELBARCODE1 Zie voorbeeld bestand Nee
R STAFFELAANTAL1 Aantal (getal) voor staffelbarcode1 Nee
S STAFFELBARCODE2 Zie voorbeeld bestand Nee
T STAFFELAANTAL2 Aantal (getal) voor staffelbarcode2 Nee
U STAFFELBARCODE3 Zie voorbeeld bestand Nee
V STAFFELAANTAL3 Aantal (getal) voor staffelbarcode3 Nee
W STAFFELBARCODE4 Zie voorbeeld bestand Nee
X STAFFELAANTAL4 Aantal (getal) voor staffelbarcode4 Nee
Y STAFFELBARCODE5 Zie voorbeeld bestand Nee
Z STAFFELAANTAL5 Aantal (getal) voor staffelbarcode5 Nee
AA BTW code
 • 0 = BTW vrij
 • 6 = 6% BTW
 • 21 = 21%

Niks gevuld wordt code van de groep overgenomen

Nee

Import contractprijzen

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A Debiteurnummer Eigen debiteurnummer moet overeenkomen met geïmporteerde debiteur in Logic4 Ja
B ArtikelCode Eigen artikelcode moet overeenkomen met geïmporteerde artikelcode in Logic4 Ja
C Prijs Contractprijs Ja
D Aantal Aantal Ja

Import orderhistorie

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A Factuurnummer Eigen factuurnummer Ja
B Factuurdatum In formaat YYYYMMDD Ja
C Debiteurnummer Eigen debiteurnummer moet overeenkomen met geïmporteerde debiteur in Logic4 Ja
D ArtikelCode Eigen artikelcode moet overeenkomen met geïmporteerde artikelcode in Logic4 Ja
E Aantal Geheelgetal Ja
F Eenheid Zie voorbeeld bestand Ja
G Omschrijving Zie voorbeeld bestand Ja
H InkoopEx Regel tototaal Ja
I VerkoopEx Zie voorbeeld bestand Ja

Import voorraad

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A ArtikelCode Eigen artikelcode moet overeenkomen met geïmporteerde artikelcode in Logic4 Ja
B Voorraad Gehele getallen Ja
C VoorraadlocatieID ID’s volgens Logic4 Alleen van toepassing als voorraadlocaties worden gebruikt en in overleg Nee

Import webshopgebruikers

De onderstaande tabel bevat schematisch de inhoud en positionering van de te invullen velden in Excel. Klik hier voor het CSV voorbeeld bestand.

Kolom Veld Opmerking Verplicht
A Debiteurnummer Eigen debiteurnummer moet overeenkomen met geïmporteerde debiteur in Logic4 Ja
B Gebruikersnaam Inlognaam voor de webshop Ja
C Wachtwoord Wachtwoord voor de webshop. Eventueel kan ook debiteurnummer worden overgenomen in overleg Ja
D E-mailadres E-mailadres van de gebruiker Ja

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.