Logic4

Beheren van bestellijsten in de backoffice

Een debiteur kan zelf zijn bestellijsten beheren op de webshop. De bestellijsten die worden aangemaakt door de debiteur zijn in de backoffice terug vinden bij de betreffende relatie. In deze handleiding zal worden uitgelegd waar de bestellijsten staan en hoe de rechten kunnen worden ingericht m.b.t. de bestellijsten.

Opzoeken van bestellijsten aangemaakt door de webshopgebruiker.

Een debiteur kan verschillende webshopgebruikers hebben. Dat is afhankelijk van wat er is afgesproken met de betreffende debiteur. In het onderstaande voorbeeld gaan we er vanuit dat de debiteur één webshopgebruiker heeft. Dat is dezelfde gebruiker als is gebruikt in het artikel over het beheren van bestellijsten op de webshop. Deze webshopgebruiker heeft in totaal vier bestellijsten aangemaakt. Namelijk: Test bestellijst, Smartphones, Filiaal Enschede en Filiaal Amsterdam.

Door in het debiteurenoverzicht op het tabblad ‘Relaties’ de betreffende debiteur op te zoeken en vervolgens te kiezen voor de knop ‘Wijzigen’ worden de debiteur stamgegevens geopend. Bij de verschillende tabbladen die worden getoond moet er gekozen worden voor het tabblad ‘Webwinkel’. Daar is nu zichtbaar dat er één webshopgebruiker is gekoppeld. Als op de tab ‘Bestellijst op debiteurniveau’ wordt worden de verschillende artikelen zichtbaar die in de verschillende bestellijst zitten. 

De verschillende kolommen die worden getoond laten de volgende informatie zien:
Code: hier wordt het artikelnummer getoond dat in de bestellijst zit.
Omschrijving: hier staat de artikelomschrijving van het betreffen de artikel
Merk: het staat het betreffende merk van het artikel
Soort: Hier staat de naam van de webshopgebruiker en de naam van de bestellijst. Als met de muis naar het einde van de regel wordt gegaan zal een klein pijltje zichtbaar worden. Als daarop wordt geklikt worden alle bestellijsten zichtbaar die in het systeem staan. Als hier voor een andere bestellijst wordt gekozen dan zal het artikel uit de huidige bestellijst worden gehaald en geplaatst wordt in de geselecteerde bestellijst.

Bewerken van een bestellijst in de backoffice

De bestellijst die webshopgebruiker heeft aangemaakt kan door in de backoffice worden gewijzigd. Er kunnen artikelen aan worden toegevoegd of juist verwijderd. Ook is het mogelijk om uit een prijslijst artikelen te importeren in de bestellijst. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als de gemaakte prijsafspraken in een bestellijst weergegeven moeten worden. Hierdoor weet de klant heel snel voor welke artikelen hij of zij een speciale prijsafspraak heeft. 

De omcirkelde knoppen hebben de volgende functies:
Toevoegen: door op deze knop te klikken opent het artikeloverzicht scherm. Hier kunnen artikelen worden geselecteerd die vervolgens met één druk op de knop kunnen worden toegevoegd aan de bestellijst.
Verwijderen: de geselecteerde artikelen in de bestellijst kunnen middels deze knop worden verwijderd.
Importeer vanuit prijslijst: door op deze knop te klikken wordt het prijslijst overzichtsvenster geopend. Hier kan de gewenste prijslijst worden geselecteerd waarna alle artikelen die in die prijslijst staan worden geïmporteerd in de bestellijst.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
1

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.