Logic4

Aanpassen Btw code 6% naar 9%

Het kabinet heeft het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Hiervoor dienen in de software een aantal aanpassingen gemaakt te worden. Hieronder wordt uitgelegd wat er dient te gebeuren en waarop gelet moet worden. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:

  1. Maak een nieuwe Btw code aan
  2. Controleer of er grootboekrekeningen zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%
  3. Controleer of er artikelen zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%
  4. Controleer of crediteuren zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%
  5. Controleer in de systeeminstellingen of er koppelingen naar een Btw code met 6% zijn.
  6. Controle op de rapporten.
  7. Connector instellen dat deze 9% gaat inlezen.

Aanmaken van een nieuwe Btw code voor 9%

Het is niet mogelijk om een bestaande Btw code aan te passen. Dus de huidige Btw codes die op 6% staan blijven ook op 6% staan. We gaan namelijk een nieuwe Btw code aanmaken voor de 9%. Hierbij is het aan de klant of er ook een nieuwe grootboekrekening (Balans) wordt aangemaakt voor deze 9%. Ons advies is om dit wel te doen maar overleg dit altijd met de accountant. Het aanmaken van een Btw code is beschreven in deze handleiding. Let hierbij op dat bij het percentage 9% wordt ingevuld!

Controleer of er grootboekrekeningen zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%

Via het tabblad Administratie (1) > Inrichten  > ‘Grootboeken beheren’ (3) kunnen alle grootboeken opgeroepen worden. In de kolom ‘Btw omschrijving’ kun je vervolgens zien welke grootboekrekeningen een Btw code met 6% hebben. Klik vervolgens op wijzigen (nr. 4) en pas de Btw code aan naar de nieuwe Btw code met 9%.

Controleer of er artikelen zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%

Via het tabblad Artikelen > ‘Artikel overzicht’ kunnen alle artikelen worden weergegeven die aanwezig zijn in het systeem. Klik op zoeken (1) en zorg ervoor dat alle filters uitstaan (2) zodat je geen artikelen vergeet. Vervolgens worden alle artikelen getoond. In de kolom ‘Btw code’ (3) kun je vervolgens zien welke Btw code + percentage aan het artikel hangt. Is deze kolom niet zichtbaar in je overzicht stel deze dan in via het grid. Hoe je dat doet lees je hier Het aanpassen van de Btw code dient per artikel te gebeuren. In het artikeloverzicht kan dit niet via batch. Het is een eenmalige actie.

Het is belangrijk om eerst de grootboekrekeningen aan te passen. De btw codes die bij de artikelen worden getoond zijn namelijk voor 99% afkomstig van de grootboekrekeningen gekoppeld aan de artikelgroep waaraan het artikel hangt. Echter kan op artikelniveau een andere Btw code worden toegekend. Voor die artikelen geldt deze stap.

Controleer of crediteuren zijn die gekoppeld zitten aan een Btw code met 6%

Via het tabblad Relaties (1) > ‘Crediteuren overzicht’ (2) kunnen alle crediteuren worden weergegeven. In dit overzicht is geen kolom beschikbaar die de gekoppelde btw code laat zien. Echter is vaak is wel bekend bij de administratie welke crediteuren een Btw code met 6% hebben gekoppeld. Die crediteuren dienen aangepast te worden naar de nieuwe Btw code met 9%. Door de relatie te selecteren en vervolgens op Wijzigen (4) te klikken kun je de Btw code in de stamgegevens aanpassen.

Controleer in de systeeminstellingen of er koppelingen naar een Btw code met 6% zijn.

Via het tabblad Instellingen (1) > Systeem > ‘Systeem instellingen’ (2) zijn alle algemene instellingen voor het systeem samengevat. Hierin staan ook een tweetal instellingen m.b.t. de Btw code. Die zijn van belang om aan te passen mits dat nodig is. Deze staan op het tabblad ‘Algemeen’ (3). Aan de rechterkant staan de twee instellingen die een standaard Btw code voor een nieuwe debiteur en crediteur (4) weergeven. Als hier een Btw code met 6% staat dient deze aangepast te worden naar 9%.

Controle op de rapporten

Op sommige rapporten (orderbevestiging, factuur, etc.) wordt de Btw apart weergegeven. Zo ook de bedragen voor 6% en 21% btw. Als deze splitsing wordt gemaakt controleer dan of er toevallig niet ‘hard’ in het rapport iets over ‘6% Btw’ staat. Klanten kunnen dan na 01-01-2019 in de veronderstelling komen dat er nog steeds met 6% wordt gerekend terwijl het berekende wel degelijk met 9% rekent. 

Aanpassen connector zodat deze 9% Btw gaat inlezen

Indien jullie zelf de connector hosten en onderhouden (deze draait normaal gesproken op een server) dient in de connector ook een aantal aanpassingen gedaan te worden. 

  1. Open de leveranciers connector op (deze draait normaal gesproken op een server)
  2. Klik op instellingen wijzigen

  1. Verander de BTW Laag van een BTW 6% naar BTW 9%

Als je een hosted connector hebt zal je de tool tijdelijk lokaal moeten installeren zodat je de instellingen kunt wijzigen. Nadat je de instellingen hebt gewijzigd, kun je de tool weer verwijderen.

Indien de connector opnieuw geinstalleerd moet worden kan dat middels deze installatielink: (bezoeken/installeren via internet explorer): https://content.logic4.nl/CustomerApplications/NinaLeveranciersConnectorV1_6/iushebvcj/

De connectorcode kan opgevraagd worden bij klantgeluk. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
1
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.