Logic4

Aanmaken van een handmatige uitlevering vanuit een order

Het maken van een uitlevering binnen Logic4 betekent in de meeste gevallen dat er goederen van de ‘Pick’ locatie naar de ‘Onderweg locatie’ gaan. Op dat moment liggen de goederen theoretisch gezien nog in het magazijn maar zijn ze volledig toegekend aan een order. Ze wachten op het laatste transport naar de klant toe.

Binnen Logic4 bestaan er drie mogelijkheden om een uitlevering op basis van een verkooporder aan te maken. In dit artikel wordt de handmatige uitlevering toegelicht.

De verkooporder gereed maken voor een uitlevering

Voor het aanmaken van een handmatige uitlevering dient de betreffende order te worden geopend. Vervolgens moet de order aan twee belangrijke voorwaarden voldoen om uitgeleverd te kunnen worden:

  1. De betaling moet akkoord zijn. Betreft het een iDeal betaling dan moet er een betaling aan de order gekoppeld zitten (gebeurd automatisch). In het onderstaande voorbeeld betreft het een ‘Op rekening klant’. Die orders kunnen altijd uitgeleverd worden omdat de klant na afloop pas gaat betalen.
  2. Er moet voldoende voorraad zijn. In het onderstaande voorbeeld is dat voor alle orderregels het geval. Is een artikel niet op voorraad, dan zal de regel rood kleuren en kan deze niet uitgeleverd worden. Het kan zo zijn dat een klant twee artikelen besteld terwijl er maar één op voorraad ligt. De regel zal dan rood kleuren maar dat ene artikel kan wel uitgeleverd worden. Als er gewerkt wordt met meerdere magazijnen dient er goed opgelet te worden dat het juiste magazijn is geselecteerd. In het onderstaande voorbeeld is er sprake van slechts één magazijn.

Het nieuwe uitlevering scherm: Bepalen hoeveel en wat er uitgeleverd gaat worden

In het voorbeeld hierboven is de order helemaal gereed om uitgeleverd te worden. Er is genoeg voorraad en de betaling is ook akkoord. In dat geval kan er gekozen worden voor de knop ‘Uitlevering aanmaken’. Deze is in het bovenstaande voorbeeld tweemaal omcirkeld. Vervolgens zal het volgende venster worden geopend:

In het venster hierboven zijn de volgende velden knoppen zichtbaar:

Verwerken en factureren: middels deze knop kan, nadat er artikelen zijn uitgeleverd, de uitlevering direct verwerkt en gefactureerd worden.
Verwerken: middels deze knop kan de uitlevering definitief verwerkt worden. Vervolgens sluit dit venster keer je terug in het orderscherm.
Pak maximale aantal artikelen van de locatie: door op deze knop te klikken wordt met één klik op de knop ‘Afboeken’ het bestelde aantal afgeboekt. Stel dat de klant 5 stuks heeft besteld dan is met één druk op de knop die vijf stuks af te boeken naar de onderweg locatie.
Alleen nog te leveren regels laten zien: deze knop spreekt voorzich.
Artikel info: door hierop te klikken wordt de artikelkaart van het betreffende artikel geopend.
Alles direct leveren: door hierop te klikken worden alle regels in 1x uitgeleverd met de bestelde hoeveelheid. Mits er genoeg voorraad is!
Verzendlabels: hiermee kunnen direct verzendlabels worden geprint. De lay-out van deze labels kan zelf bepaald en ingericht worden.

Ordernummer: hier staat het ordernummer van de betreffende order.
Pickbonnummer: indien met pickbonnen gewerkt wordt staat hier het unieke pickbonnummer.

Er kan vervolgens per regel worden aangegeven hoeveel artikelen er uitgeleverd moeten worden. In het voorbeeld hierboven is van artikel 457621 alles uitgeleverd (nog niet definitief verwerkt) want de regel is groen. en er staat in de kolom ‘in levering’ het aantal 1. Dat komt overeen met het bestelde aantal. De tweede regel is blauw gekleurd omdat deze nu gereserveerd is. De klant heeft er hier twee van besteld (kolom nog te leveren) en er is er nu één geselecteerd om uitgeleverd te worden. De onderste regel is nog rood, dat betekent daar nog niets mee is gedaan.

Uitleveren kan door de betreffende regel te selecteren (kleur blauw) en dan een eronder op de knop ‘Afboeken’ te klikken. Heeft de klant slechts één stuk besteld dan is eenmaal klikken genoeg. Het aantal maal klikken moet precies overeenkomen met het bestelde aantal. Wil je met één druk op de knop ‘afboeken’ ineens alles afboeken klik dan boven in het venster op de knop ‘Pak maximale aantal artikelen van de locatie’. Naast de knop ‘Afboeken’ staat hoeveel vrije voorraad er nog is. In het voorbeeld hierboven is dat 89 stuks.

Vervolgens is weer een verdieping lager te zien hoeveel er nu daadwerkelijk geselecteerd zijn voor uitlevering. In het voorbeeld hierboven is dat één stuk. Dat komt precies overeen met de aantallen in de kolom ‘In levering’. Tevens wordt hier de exacte picklocatie van het artikel getoond. Als er per ongeluk te vaak op de knop ‘Afboeken’ is geklikt kan dit ongedaan worden gemaakt door te klikken op de knop ‘Verwijderen’.

De verkooporder nadat er een uitlevering is gedaan

Als alle regels zijn uitgeleverd kan de uitlevering verwerkt worden. Het venster wordt gesloten en het orderscherm wordt weer getoond. Hier is nu ook te zien dat regels zijn uitgeleverd. De regels die volledig zijn uitgeleverd zijn nu grijs gekleurd. Dat betekent dat deze volledig zijn verwerkt. De laatste regel is nog rood gekleurd. De reden daarvan is dat de klant van dit artikel twee stuks besteld heeft maar er slechts één is uitgeleverd. Dat is ook te zien in de kolom ‘nog te leveren’. Die staat nog op 1. Deze regel wordt grijs op het moment dat het tweede artikel ook uitgeleverd wordt.

In de kolom ‘Nog te leveren’ is nu ook te zien dat het aantal nul is. Er hoeft namelijk niets meer uitgeleverd te worden, dat is al gedaan. In de kolom ‘Nu leveren’ staat nog het originele aantal. Dat is omdat de uitlevering nog moet plaatsvinden, dat gebeurd op het moment dat er gefactureerd gaat worden. In de kolom ‘Gefactureerd’ staat nu nog steeds het aantal op nul. Dat is ook correct, de uitgeleverde is namelijk nog niet gefactureerd.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.