Logic4

Aanmaken van een Batch uitlevering voor meerdere verkooporders

Het maken van een uitlevering binnen Logic4 betekent in de meeste gevallen dat er goederen van de ‘Pick’ locatie naar de ‘Onderweg locatie’ gaan. Op dat moment liggen de goederen theoretisch gezien nog in het magazijn maar zijn ze volledig toegekend aan een order. Ze wachten op het laatste transport naar de klant toe.

Binnen Logic4 bestaan er drie mogelijkheden om een uitlevering op basis van een verkooporder aan te maken. In dit artikel wordt het Batch uitleveren scherm toegelicht. Hiermee is het mogelijk om meerdere verkooporders tegelijk uit te leveren.

De verkooporder gereed maken voor een uitlevering

Voor het aanmaken van een handmatige uitlevering dient de betreffende order te worden geopend. Vervolgens moet de order aan twee belangrijke voorwaarden voldoen om uitgeleverd te kunnen worden:

  1. De betaling moet akkoord zijn. Betreft het een iDeal betaling dan moet er een betaling aan de order gekoppeld zitten (gebeurd automatisch). In het onderstaande voorbeeld betreft het een ‘Op rekening klant’. Die orders kunnen altijd uitgeleverd worden omdat de klant na afloop pas gaat betalen.
  2. Er moet voldoende voorraad zijn. In het onderstaande voorbeeld is dat voor alle orderregels het geval. Is een artikel niet op voorraad, dan zal de regel rood kleuren en kan deze niet uitgeleverd worden. Het kan zo zijn dat een klant twee artikelen besteld terwijl er maar één op voorraad ligt. De regel zal dan rood kleuren maar dat ene artikel kan wel uitgeleverd worden. Als er gewerkt wordt met meerdere magazijnen dient er goed opgelet te worden dat het juiste magazijn is geselecteerd. In het onderstaande voorbeeld is er sprake van slechts één magazijn.

Het Batch uitleveren aanmaken scherm: Uitleveren van meerdere orders.

In het voorbeeld hierboven is een order helemaal gereed om uitgeleverd te worden. Er is genoeg voorraad en de betaling is ook akkoord. In dat geval kan er worden gegaan naar het tabblad ‘Orders’ en naar ‘Batch uitleveren’ onder het kopje ‘Uitleveren’. Op dat moment wordt een venster geopend. Om hier alle orders naar voren te laten komen die gereed zijn voor uitlevering kan er geklikt worden op de knop ‘zoeken’. In dat geval komen alle orders naar voren. Het volgende scherm wordt dan getoond:

Dit venster bevat bovenin een groot aantal filters. Hiermee is het mogelijk om een specifieke selectie te maken op orders die uitgeleverd mogen gaan worden. De belangrijkste filters zijn:

Status (multi): hiermee kunnen meerdere orderstatussen worden geselecteerd die weergegeven mogen worden.
Leverdatum: als in de order een leverdatum is meegegeven dan kan middels dit filter worden gefilterd op die datum. Hiermee is het mogelijk om een selecte groep orders van bijvoorbeeld een week in 1x uit gaan leveren.
Filter: hiermee kunnen de filter instellingen worden opgeslagen. Hierdoor hoeft niet bij iedere keer dat scherm geopend wordt de filters opnieuw ingesteld te worden. Je vinkt aan welke instellingen je wilt gebruiken en de filters worden automatisch gevuld.
Alleen compleet te leveren orders laten zien: als dit wordt aangevinkt worden alleen orders getoond die volledig uitgeleverd kunnen worden. Orders die deelleveringen bevatten worden dan dus niet getoond.
Debiteurnr: vul hier een debiteurnummer in en alleen de orders van die debiteur worden getoond.
Ordernr: hier kan heel specifieke op 1 ordernummer worden gezocht.
Verzendmethode: alleen orders met de verzendmethode die hier wordt aangevinkt (multiselect) worden getoond. Voorbeeld kan zijn de verzendmethode: ‘Eigen vervoer’. Je wilt alleen orders met die verzendmethode zien want dan kun je ineens de vrachtwagen vullen en bezorgen.
Betaalmethode:  alleen orders met de betaalmethode die hier wordt aangevinkt (multiselect) worden getoond.
Ritnummer: orders kunnen in een rit worden gezet via onze ritplanning module. Omdat per rit een uitlevering wordt gedaan kan het ritnummer hier geselecteerd worden. Alleen orders die in die betreffende rit zitten worden dan getoond.
Compleet tussen: hier kan gefilterd worden op de compleetheid van een order. In dit geval betekent 50% dat de helft van de aantallen die in de order totale order staan uitgeleverd kunnen worden.

Rechtsboven in het venster staan naast de filters ook een groot aantal knoppen die relevant kunnen zijn. De belangrijkste worden hieronder kort beschreven:

Alles selecteren: hiermee worden ineens alle orders die getoond worden geselecteerd.
Verwerken en factureren: middels deze knop kan, nadat er artikelen zijn uitgeleverd, de uitlevering direct verwerkt en gefactureerd worden.
Verwerken: middels deze knop kan de uitlevering definitief verwerkt worden. Vervolgens sluit dit venster keer je terug in het orderscherm.
Debiteur info: door hierop te klikken wordt de debiteurenkaart geopend. Hierop zijn o.a. alle orders, betalingen, historie, facturen, etc. te zien van de betreffende debiteur.

Order openen: middels deze knop wordt de order geopend die op dat moment geselecteerd is. Handig om even snel een order te kunnen inzien of aan te passen.
Artikel info: door hierop te klikken wordt de artikelkaart van het betreffende artikel geopend. Hierop zijn o.a. orders waarin het artikel zit te zien, historie, voorraad(mutaties), etc.

Exporteer order(s) voor verzending: deze knop kan o.a. worden gebruikt bij een Post NL koppeling of voor VSW. Bij de betreffende verzendmethode kan een bestandslocatie worden ingesteld en worden aangegeven hoe het bestand moeten worden opgebouwd. Door op deze knop te klikken wordt het bestand gegenereerd voor de orders die geselecteerd zijn. Deze knop houdt nauw verband met het filter ‘Verzendmethode’.
Handmatig uitleveren: met deze knop wordt het scherm ‘handmatig uitleveren’ geopend. In dit scherm kan per order worden uitgeleverd.
Zoeken: hiermee wordt gezocht op alle orders die voldoen aan de eventueel ingestelde filters. Zijn er geen filters ingesteld dan laat hij alle orders zien die in aanmerking komen voor uitlevering.

Meerdere orders tegelijk gaan uitleveren via het 'Batch uitleveren scherm'.

Nu de belangrijkste filters en knoppen in het scherm bekend zijn kan er uitgeleverd gaan worden. Dan doen we door de orders te selecteren die we willen gaan uitleveren. Nadat de juiste orders zijn geselecteerd gaan we deze verwerken. De onderstaande melding zal dan verschijnen waarna er op ‘Ja’ geklikt kan worden:

In het bovenstaande overzicht staan veel kolommen met informatie over de betreffende orders. Die kolommen zijn per gebruiker te activeren en in te stellen. Zo kan iedere gebruiker zijn of haar eigen scherm indelen.

Door op een order te gaan staan zal een verdieping lager de betreffende order worden getoond. Worden er alleen maar groene regels getoond, dan is de gehele order klaar om uitgeleverd te worden. In het voorbeeld hierboven worden er ook grijzen en rode regels getoond. De grijze regels zijn al uitgeleverd, dat betekent dus een deellevering. De rode regels kunnen nog niet uitgeleverd worden omdat er in de meeste gevallen nog te weinig voorraad is. In het voorbeeld worden er van order 3000060 twee regels uitgeleverd, de twee groene regels.

Nadat de juiste orders zijn geselecteerd (meest linkerkolom) of als er geklikt is op de knop ‘Alles selecteren’ kan er gekozen worden voor ‘Verwerken’ of ‘Verwerken en factureren’. De orders worden uitgeleverd en de artikelen die het betreft gaan van de pick locatie naar de onderweg locatie. De regels in de order zullen grijs gekleurd worden.

De verkooporder nadat er een uitlevering is gedaan

Als alle regels zijn uitgeleverd kan de uitlevering verwerkt worden. Het venster wordt gesloten en het orderscherm wordt weer getoond. Hier is nu ook te zien dat regels zijn uitgeleverd. De regels die volledig zijn uitgeleverd zijn nu grijs gekleurd. Dat betekent dat deze volledig zijn verwerkt. De laatste regel is nog rood gekleurd. De reden daarvan is dat de klant van dit artikel twee stuks besteld heeft maar er slechts één is uitgeleverd. Dat is ook te zien in de kolom ‘nog te leveren’. Die staat nog op 1. Deze regel wordt grijs op het moment dat het tweede artikel ook uitgeleverd wordt.

In de kolom ‘Nog te leveren’ is nu ook te zien dat het aantal nul is. Er hoeft namelijk niets meer uitgeleverd te worden, dat is al gedaan. In de kolom ‘Nu leveren’ staat nog het originele aantal. Dat is omdat de uitlevering nog moet plaatsvinden, dat gebeurd op het moment dat er gefactureerd gaat worden. In de kolom ‘Gefactureerd’ staat nu nog steeds het aantal op nul. Dat is ook correct, de uitgeleverde is namelijk nog niet gefactureerd.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan contact op met Customer Solutions door een melding in te dienen via logic4.topdesk.net
Geschreven door
Heeft dit artikel geholpen?
0
0

Over Logic4

Logic4 ontwikkelt en implementeert een alles-in-één oplossing voor bedrijfssoftware en e-commerce. Als enige partij in Nederland bieden we een totaalpakket voor webshop, voorraad, artikelbeheer, kassa, inkoop, orderverwerking, CRM, facturatie, boekhouding, B2B/B2C, managementinformatie en meer. Onze klanten zijn (middel)grote groothandels, vakhandels en retailers. Zij profiteren voor een vast maandelijks bedrag van een volledig geïntegreerde frontoffice en backoffice en continue gratis doorontwikkeling.